Tvang


Følgende superforkortede anbefalinger er et absolut minimum ved tvangsanvendelse i psykiatrien:
  1. Tvangsindlæggelse - GUL. Den gule tvang er på behandlingsindikationen. Kan principielt foretages af alle læge pånær de, der er ansat på modtagne afdeling. I almindelig hverdag er det dog mest hensigtsmæssigt, at den alment praktiserende læge udfører tvangen. Det er patienter hvor der er tydelig psykose, eller en tilstand det frit kan sidestilles hermed, og hvor udsigten til forbedring eller helbredelse er afgørende dårligere såfremt der ikke modtages behandling. Modtagne afdeling har principielt 7 dage til at modtage patienten i, men det er i praksis ofte subakut modtagelse.
  2. Tvangsindlæggelse - RØD. Den røde tvang er på fareindikationen. Kan principielt foretages af alle læge pånær de, der er ansat på modtagne afdeling. Det er patienter hvor der er tydelig psykose, eller en tilstand det frit kan sidestilles hermed, og hvor der er akut fare for eget eller andres liv. De skal modtages indenfor 24 timer, hvilket i daglig klinisk praksis er øjeblikkeligt.
  3. Tvangstilbageholdelse
  4. Tvangsfiksering
  5. Tvangsmedicinering
  6. Tvangsbehandling af somatisk lidelse
  7. Beskyttelsesfiksering
  8. Tvangs ECT
  9. Tvangsprotokol