Angst test


Denne test anvendes til bestemmelse af angst.

Kan ikke erstatte kontakt med kvalificeret lægeSkalaen består af 14 spørgsmål, hvor der scores point på følgende måde:
0=forekommer ikke
1=let grad
2=moderat grad
3=udtalt grad
4=maksimal grad


Efter svar på spørgsmål adderes disse, og resultatet fortolkes som følger:
Mellem 6 og 14 = let angsttilstand
Mellem 15 og 28 = middelsvær angsttilstand
Mellem 29 og 52 = svær angsttilstand


Denne test er egentlig udarbejdet til forskning i behandlingen af angsttilstande og blev først publiceret i Acta Psych. Scabd. No.326 vol 73.1986. Korrekt fortolkning af testen kan som tidligere anført kun foretages af særlig trænet speciallæge.

Hamilton angstskala Point
1. Grad af følt angst 0-4
2. Grad af anspændthed 0-4
3. Grad af fobisk angst 0-4
4. Sværhedsgrad af søvnforstyrrelser 0-4
5. I hvilken grad er der intellektuel hæmning ? 0-4
6. Angiv graden af nedsat stemningsleje 0-4
7. Grad af ømhed og spændinger i musklerne ? 0-4
8. Grad af svaghed og øget trætbarhed ? 0-4
9. Er der hjerteproblemer ? 0-4
10.Fornemmelse af vejrtrækningsproblemer / kvælningsfornemmelse ? 0-4
11. Grad af maveproblemer / smerter 0-4
12. Grad af vandsladningsproblemer 0-4
13. Andet (mundtørhed, rødmen, bleghed, svedtendens, svimmelhed) 0-4
14. Klinisk iagttaget angstgrad 0-4