Bulimi


Bulimi, er en spiseforstyrrelse, der på mange områder minder om anoreksi, der er dog forskelligheder, ligesom nogle har symptomer både på bulimi og anoreksi. Bulimi er i den "ægte" form knap så farlig som anoreksi. I modsætning til anoreksi, er bulimi er ret ny tilstand, der er således først beskrevet sidst i 1970’erne. Bulimi betyder egentligt ”Tyre-hunger”

Hyppighed:
2 - 3 % af den kvindelige del af befolkningen lider af bulimi. I specielle fag er disse tal højere: Modeller, studerende og halv- og helprofessionelle dansere. Omkring 90 % af bullimikerne er kvinder. Spiseforstyrrelse debuterer typisk i 14 - 25 års alderen.

Afgrænsning:
Bulimi et er syndrom - altså en samling af symptomer, der består af et kaotisk spisemønster. Dette omfatter episoder med grovæderi "spiseflip", hvor der efter endt spisning forsøges opkastning eller andre metoder til bortskaffelse af kalorierne. Metoderne er misbrug af afføringsmidler, vanddrivende midler eller overdreven motion. Bulimikeren har stærk optagen af sin vægt, uanset om den er lav, tilpas eller høj. Det er almindeligt med store vægtsvingninger som følge af det kaotiske spisemønster. Bulimikere kommer oftest først til behandling efter års symptomer og da oftest på grund af afledte klager.

Bulimi - almindeligste symptomer


 1. "Ædeflip" - ukontrolleret indtagelse af mad efterfulgt af selvforagt, skyld eller angst for at tage på i vægt. Der indtages oftest ekstreme mængder kalorier og begynder ofte som reaktion på en slankekur. Der skal være flere ædeflip for at man kan stille diagnosen.

 2. Udrenselse - behovet for at rense sig selv ud opstår efter ædeflip. Der kan efterfølgende indtages store mængder afføringsmiddel (virker ikke, kalorierne er optaget) eller ”slanke piller”.

 3. Selvfremkaldte opkastninger - befrielse for de indtagne kalorier, den onde cirkel er startet.

 4. Overdrevne slankekure - kan omfatte faste, oversprungne måltider misbrug af "slankemidler."

 5. Afføringsmidler og vanddrivende midler - farlige at bruge, kalorierne er optagne og de vanddrivende midler virker kun på legemets væskefase - man kan ikke udskille fedt på denne måde. Begge midler kan ved overdrevent brug give varige skader på hjerte og nyrer.

 6. Motion - alt med måde er motion sundt godt og rart, overdreven motion med det ene formål at brænde kalorier af i kombination med faste er direkte skadeligt.


Bulimi – klager


Det ses ofte, at bulimikeren ikke klager over sit spisemønster, men af afledte symptomer som følge heraf, disse symptomer omfatter:
 1. Menstruationsforstyrrelser oftest i form af udeblivende menstruationer eller uregelmæssige menstruationer.
 2. Mavesmerter - spiserørskatar - udspilet mave, oppustethed, forstoppelse, smerter i brystet der opstår fra kemisk irritation af spiserøret, provokeret af opkastningerne.
 3. Hævede hænder er oftest afledt af forstyrrelserne i væskebalancen ved misbrug af afføringsmidler og vanddrivende midler.
 4. Tandproblemer grundet syrepåvirkning efter de gentagne opkastninger.
 5. Diverse fejlernæringssymptomer. I form af træthed, dårlig søvn, uoplagthed og manglende energi.
 6. Muskelsmerter. Skyldes både forstyrrelser i væskebalancen, muskelsvindet og motionen.

Ofte småinfektioner - svækkede - svage.

Bulimikerens ønsker


Som patienten med anoreksi har bulimikeren ofte samme (umulige) ønsker for sit liv.
 1. At have en perfekt krop.
 2. Ligne en fotomodel, sportsstjerne, filmstjerne.
 3. At være elsket af alle.


Bullimikerens psykiske symptomer


Det er heller ikke obligatorisk med psykiske symptomer ved bulimi, men når de er til stede minder de meget om symptomerne hos patienterne med anoreksi.

Hyppigste symptomer er:
 1. Udefinerbar skyldfølelse.
 2. Usikre - kan ikke være sammen med mange mennesker.
 3. Lav selvværdsfølelse - foragt mod sig selv.
 4. Vrede og aggressioner er forbudte følelser.
 5. Følelse af tomhed.
 6. Angst for uforudsete ting.
 7. Seksuelle forstyrrelser med manglende seksuel adfærd.


Bulimiens årsager


Bulimi er ikke udløste af en enkelt begivenhed, og der er mange teorier til dens opståen, ingen teori kan give endegyldigt svar på sygdommen selv om den biologiske teori synes lovende:

Biologiske teori:
Hjerneafsnittet hypothalamus er bl.a. centeret for produktion af det kemiske signalstof serotonin, og regulerer vægt / appetit / hormoner og stress.
Den nyeste teori udarbejdet af videnskabsfolk, der arbejder med hjernens og nervernes funktioner og sygdomme påpeger at der er en anderledes funktion af Vagus nerven denne nerve har mange opgaver i organismen, og holder bl.a. øje med mavesækkens funktion, teorien betegnes som:

Det vagale mæthedsfænomen:
Kvinder med bulimi har dårlig funktion af vagus nerven, idet mavesækkes via samme nerve sender modstriden oplysninger om mæthed, fylde af mavesækken etc. til hypothalamus.
Denne ubalance er basis for den biologiske terapi med antidepressiv medicin i form af fontex i doser på 3 x normale dosis. Man anvender denne medicin idet vagus nerven anvender det kemiske signalstof serotonin ved signaler til hypothalamus, og fontex er et af de mediciner, der kam korrigere indholdet af serotonin i nerverne.
Efter en uge med fontex 60 mg dgl. er der ofte effekt.
Genetiske studier:
Er ikke konklusive, som minimum er syndromet multigenetisk.
Sociokulturelle faktorer:
Ungdom, skønhed, intelligens, at være attraktiv at have en slank spændstig gudekrop er med tidens trend et krav. Annoncer, tv, ugeblade viser at "kvinderne" for at få den ønskede accept og succes skal matche trenden.
Overvægt er uacceptabelt, forbundet med lav social status, dumhed og dovenskab.
For at virke tiltrækkende på en mand skal trenden matches.
Familiære tendenser:
Visse familiære træk er typiske i bulimernes familier:
 • Manglende evne til konfliktløsning
 • Forældrenes overbeskyttelse af barnet
 • Stivhed, ubøjelighed, kompromisløshed
 • Depression eller alkoholmisbrug i familien Udviskning af generationsskel
 • Forældrenes høje forventninger til barnet


Bulimi – behandling


 1. Primært er patientens accept at have en psykisk forstyrrelse
 2. Herefter patientens accept at have "normal" vægt
 3. Dernæst accept at medicinsk behandling med fontex 60 mg dgl i 3 - 6 måneder
 4. Dette følges op med dagbog, registrering af spisemønsteret og kort tids psykoterapi af 12- 14 samtalebehandlinger
 5. Prognose ca. 60 - 80 % får bedring, der kan ses tilbagefald ved ændringer i livsmønsteret som ægteskab, dødsfald og fødsel i fremtiden.
Relevante links og adresser
Har du selv spiseforstyrrelser, kender du nogle der har eller har du blot brug for oplysninger om spiseforstyrrelser så som anorexi og bulimi, så kan du henvende dig her.

Center for mennesker med spiseforstyrrelser (CMS) drives af frivillige, der selv har erfaringer med spiseforstyrrelser.
CMS-København
Skt. Peders Stræde 39, st
1453 København K
Tlf. 33 12 17 17
Åbent onsdag mellem kl. 19 og 21