Elektrolytter, tungmetaller og psykenVi rummer i vore celler og blodbane er stor mængde forskellige elektrolytter eller på dansk "salte", der kan have afgørende indflydelse på vores psykiske velbefindende. Jeg lister her de mest almindelige typer og de forstyrrelser de kan forårsage, ligeledes listet de hyppigste skadelige tungmetaller.

Aluminium er et af de lette metaller, og det er en nervegift, hvor flere undersøgelser har vist øget forekomst af Alzheimer, tidlig knoglebrud og knogleskørhed. Den væsentligste kilde til aluminium i organismen er køkkengrej.

Bly er et tungmetal med indgribende virkning på den menneskelige organisme. Ved overdosis (nu om dage oftest via sekunda keramik) kommer der personlighedsændringer, psykisk ustabilitet og blodmangel.

Cadmium er et tungmetal, der ikke har nogen positiv plads i nogen levende organisme. Det er et skadeligt metal, der hos mennesker kan bevirke bl. a. overfølsomhed for smerte.

Calcium er et vigtigt sporstof, hvor niveauet af Ca++ bør være mellem 1,2 og 1,3 mmol i blodbanen. Ved nedsat indhold af calcium er der tendens til kramper og føleforstyrrelser, konfusion og demens. Årsagen er ofte forstyrrelse i parathyrioidea (bi-skjoldbruskkirtlen) eller nervøse lidelser med tendens til hyperventilation idet calcium snæver relateres til vejrtrækningen. Ved forhøjelse af calcium kommer der konfusion, hallucinationer og paranoide tilstande. Den hyppigste årsag er forøget funktion af parathyrioidea.

Fosfor kører på det nærmeste parløb med calcium og over 99 % af vores fosfor findes i knogler og bløddele. Der er på det nærmeste kun symptomer ved for lavt fosfor, altså under 0,5 mmol. Symptomerne på det psykiatriske spektrum er konfusion og koma.

Kalium findes ca. 98 % i cellerne og er en af de afgørende positivt ladede elektrolytter. Kalium knytter sig snæver til blodsukker og vejrtrækning. Kalium skal have en blodværdi på mellem 3 og 5 mmol. Ved lavt kalium ses bevidsthedssvækkelse, mens det ved forhøjelse af kaliumindhold ses forvirring og talebesvær. Kaliumforstyrrelse er ofte sekundær til nyresygdom.

Kviksølv Er det eneste metal, der er flydende ved stuetemperatur og ifølge WHO har kviksølv ingen plads i den menneskelige organisme. Alligevel har vi alle kviksølv i kroppen via vores tandfyldninger. Slagsmålet om dette (amalgan) er kæmpet de sidste mange år og er fortsat uafklaret. Kviksølvnsforgiftning kan give alle hånde depressive og irritative symptomer.

Magnesium er et grundstof der udgør den næst hyppigste positivt ladede salt i vores celler, idet næsten 99 % af legemets magnesium befinder sig i de enkelte celler og således kun 1 % i blodbanen eller lymfen. Magnesium niveauet skal være mellem 0,67 og 0,93 mmol. Hvis magnesium falder, kan der komme klassiske depressive symptomer, mens der ved forøget magnesium kan komme konfusion med delirium. Den hyppigste årsag til for lavt magnesium er alkoholisme og langvarig tilførsel af væske direkte i blodbanen, mens det oftest er nyresvigt, der er årsagen til forhøjet magnesium niveau.

Mangan er et tungmetal, hvor overeksponering kan udløse alskens neurologiske symptomer med hovedvægt på Parkinssons symptomer, ligesom udvikling af Alzheimer fremskyndes.

Natrium er det hyppigste positivt ladede salt i vores legeme. Vores blodindhold skal være mellem 135 og 145 mmol. Årsagerne til lavt natrium er mangfoldige det er hyppigst overdrevent indtag af natriumfattige væsker, alkoholisme og nyresygdomme. Det kan også være en bivirkning til de mediciner der virker mod depression (SSRI). Symptomerne kan illudere samtlige symptomer på psykisk lidelse. Forøget indhold af natrium ses oftest ved væskemangel og nyresygdomme og kan ligeledes illudere mange psykiske symptomer med konfusion, hallucinationer og svækket bevidsthed som de hyppigste.

Syre – base forstyrelser giver ofte psykiske symptomer. Vores pH ligger på 7,4 og den kan ændres ved vejrtrækning idet forøget vejrtrækning eksempelvis ved angst vasker kuldioxid ud af blodet og gør os basiske, mens indtagelse af syre som eksempelvis store doser C-vitamin gør os mere syrlige. Der kan være en bred vifte af psykiske symptomer med konfusion, træthed, sløvhed og svimmelhed som de hyppigste.

Thallium anvendes bl.a. i myregift og forgiftning hos mennesket sker oftest som led i uheld eller drabsforsøg. Thallium kan udløse Alzheimer.