Adfærdsforstyrrelse

Adfærdsforstyrrelse er først og fremmest en børnepsykiatrisk diagnose. Efter ICD-10 kriterierne er den rubriceret under lidelserne opstået i barndommen, i dette tilfælde fra nummer F91 til 91.9.

Man underopdeler disse forstyrrelser til følgende: Adfærdsforstyrrelser begrænset til familien, usocialiseret adfærdsforstyrrelse, socialiseret adfærdsforstyrrelse, oppositionel adfærdsforstyrrelse og blandede typer.

Samlet er adfærdsforstyrrelserne karakteriseret i gentagne og vedvarende alvorlige nærmest psykopatiske træk hos børnene. Der skal være klare brud på normerne for deres aldersklasse og kulturelle baggrund. Det drejer sig således om noget mere en almindelig frigørelsesproces fra forældrene idet barnet over mindst et halvt år skal have en gennemgribende uheldig opførsel. Der er ikke mindre end 23 forskellige symptomer, der af børnepsykiaterne opdeles i to grupper.

Gruppe I omfatter følgende kernesymptomer:

Raserianfald, trættelyst, lydighedsnægtelse, provokerende adfærd, udadprojicerende holdning, irritabilitet, vredagtighed hævngerrighed og løgnagtighed.

Gruppe II omfatter følgende symptomer:

Slagsmålstilbøjelighed, anvendelse af farlige våben, natlig udebliven (yngre end 13 år), fysisk grusomhed mod andre, hærværk, ildspåsættelse, tyveri, skulken, vagabondering, røveriforsøg, seksuel tvang, terrorisering og indbrud.

De egentligt kriminelle symptomer såsom tyveri, voldtægt røveri etc. Behøver kun at optræde en enkelt gang. Der skal ellers være mindst symptomer fra gruppe I og mindst 6 måneder med mindst et af symptomerne fra den 2.de gruppe.

Adfærdsforstyrrelsen kan optræde kun til stede i familien, eller hos egentligt social velintegrerede unge eller hos dårligt socialt integrerede unge. Den sidste undergruppe er oppositionel adfærdsforstyrrelse, der hos mindre børn er karakteriseret med trods, modstand, lydighedsnægtelse og fjendtlig adfærd. Den omfatter dog ikke de kriminelle aktiviteter.

Der skal ikke megen fantasi til at konkludere, at disse børn tappert bringer den sociale arv videre. Børn kan nu engang ikke få nok kærlighed, men de kan så absolut få for lidt og for mange nederlag.