Hallucinationer


En hallucination er en sanseoplevelse, der ikke har rod i virkeligheden. Hallucinationer er et almindeligt og skræmmende symptom på en psykose eller som led i en forgiftning, men ses også hos ganske almindelige mennesker i ikke helt sjældne tilfælde. En hallucination kan opstå fra enhver sansekvalitet dvs. at alle vores sanser kan opleves forvrængede. Ved psykoserne er det almindeligst, at man er hallucineret på hørelsen eller i sjældnere tilfælde på følesansen. Synshallucinationer ses oftest ved misbrug af alkohol eller stoffer, og hyppigst i abstinensfasen, når der ikke kan skaffes det ønskede rusmiddel.

Hørehallucinationer kan opleves som en bred vifte af lyde i forskellige kvaliteter. Ved skizofreni begynder hallucinationer med diskrete symptomer som en hvisken i græsset, eller fornemmelsen af at kunne høre sine egne tanker. Dette forværres ved at kunne føre en inder dialog for dernæst at krystallisere sig til stemmer der talte til patienten for til sidst at være en eller flere kommenterende stemmer, der kommer et sted fra rummet. Når en psykotisk oplever hørehallucinationer kan det ved yngre patienter lyde som stemmer der kommer udefra og opleves som reelle høreoplevelser. Ved andre er der rungede lyde indeni hovedet som et ekko eller som når man står i et tomt, lydt lokale. På de psykiatriske afdelinger er patienterne oftest indlagt med negative oplevelser idet stemmerne er onde ved patienten og kommenterer vedkommendes gøren og laden i negative vendinger. Det må være indlysende, at patienter der oplever positive signaler i form af opmuntrende kommentarer er mindre tilbøjelig at søge behandling, men i stedet i hvert fald i en periode glæder sig over at man for en gangs skyld får positive tilkendegivelser. Mange lidt ældre patienter ved intellektuelt udmærket at oplevelserne er umulige, og forsøger derfor at omskrive oplevelserne til noget der er acceptabelt, det kan være at ondsindede mennesker har indopereret højtalere eller paradoksalt nok mikrofoner forskellige steder i kroppen. Nogle mener logisk nok at der er højtalere i ørene, men også mere bizarre placeringer ses. F.eks. var en patient overbevist om, at der var mikrofoner i hans tænder, konsekvensen deraf var et beslutsomt tandlæge besøg, hvor munden blev ryddet. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at mange at de såkaldte alternative behandlere, der hævder at kunne behandle ved hjælp at tankeoverføring eller telepati, har (godartede) psykotiske forestillinger.

Taktile hallucinationer er det faglige udtryk for hallucinationer på følesansen, dette er ikke så almindeligt som høre hallucinationerne, måske fordi personen intellektuelt ved at oplevelserne ikke kan være korrekt. Nå patienten dog oplever denne form for hallucinationer, kan det komme til udtryk som en orm der kravler rundt i kroppen og spiser de indre organer. Dette er meget pinefuldt, så ofte tager patienten omvejen omkring en kirurg eller anden læge for at få fjernet ”ormen”. En andet symptom bevæger sig på grænselandet mellem det almindelige og sygelige. Det er velkendt at kvinder med indbildt graviditet kan mærke fosteret bevæge sig. Dette er efter definitionen en hallucination, men regnes almindeligvis ikke med til de psykotiske lidelser. Det ses dog specielt hos yngre skizofrene kvinder, at de oplever sig gravide, på trods af de ikke har haft samleje, og dette er oftest på basis at følehallucinationer, hvor de mærker det indbildte foster bevæge sig.

At være hallucineret på lugtesansen er ikke helt almindeligt, men det ses dog at enkelte sindslidende gentagne gange søger øre-, næse- halslæge grundet oplevelse af rådden lugt, som ikke andre kan opfatte. Rationaler herfor er forestillingen om en sygdom i næsen, der kan forklare oplevelsen. Andre oplever, at der bliver sprøjtet gas ind i deres hjem, idet de tydelig kan lugte forandringer. Det er ikke ualmindeligt med mange henvendelser til myndigheder og talrige skift af bopælen inden den psykiatriske synsvinkel erkendes af enten mennesket selv eller dets omgivelser.

Hallucinationer på synet ses næsten udelukkende som led i en misbrugende adfærd. Flere stoffer de såkaldte "hallucinogener" frembringer direkte i rusen hallucinationer på synet og ofte på andre sanser. Når der er synshallucinationer i ikke påvirket tilstand er der oftest som led i abstinenser. Alle kender historien om drankeren der oplever de lyserøde elefanter. Det er dog ikke så ofte, at det er så åbenlyse vrangforestillinger. Det er hyppigere andre forestillinger med fornemmelse af kryb over hele kroppen, mus der vrimler i lokalet, eller besøg af afdøde familiemedlemmer, der dominere. Ved skizofreni er det almindeligt med skygger i periferien af synsfeltet og oplevelse af lyn eller glimt.

Fra tid til anden ses hallucinationer som led i en legemlig sygdom. Det kan være efter en hjerneblødning eller blodprop i hjernen hvor balancen mellem de forskellige centre er blevet forrykket, ligesom der er velkendt at patienter der lider af Parkinssons syge, kan have hallucinationer specielt på synssansen uden andre tegn på sindslidelse. Høj feber kombineret med væskemangel kan ligeledes udløse hallucinationer.

Slutteligt må det fremhæves at også ganske sunde og raske personer kan have hallucinationer i bestemte situationer. Under indsovningen har de fleste oplevet at sanseindtryk er blevet forvrænget eller, at man har haft en sanseoplevelse, der åbenlyst er forkert (betegnes som hypnagoge hallucinationer). Dette er som anført almindeligt og er ikke nogen markør for udvikling af sindslidelse. Omkring 5 % af den voksne befolkning hører periodisk stemmer uden de er syge. Det er ny viden (1.) og denne type hallucinationer adskiller sig fra de psykotiske ved ofte at være gode og venlige, at have varet hele livet eller i det mindste siden et kranietraume og at "patienterne" er socialt, arbejdsmæssigt og familiært velfungerende.Relevante links og adresser
1. Foredrag på Neuroscience september 2007 ved Iris Sommer fra universitetet i Utrecht.