Hamilton Depressionsskala


Efter at have stillet diagnoses depression , kan sværhedsgraden beskrives med Hamilton depressionsskala. Denne skala er anvendt verden over som den mest valide skala, og bruges i hvert eneste forskningsprojekt, der tester behandling og måling af depression.

Skalaen er i nedenstående form tilpasset brug på Internet af ikke uddannede fagfolk, og kan kun betragtes som en vejledning.

Kan ikke erstatte konsultation hos speciallæge

.

Denne udgave af skalaen rummer de 17 punkter, der almindeligvis anvendes. Som start skal tilstanden have varet mindst 14 dage og for alle punkter pointgives alt efter hvorledes man har haft det i gennemsnit den sidste uge. Søvnspørgsmålene dog kun de sidste tre dage.
 1. Dette punkt dækker det generelle indtryk som spørgeren får under samtalen (anføres først men krydses af til sidst):
  0. Stemningslejet forekommer neutralt.
  1. Det forekommer tvivlsomt om der er mere tristhed end vanligt, der kommer kun vage antydninger.
  2. Det er tydeligt med en vis bekymring, skønt der ikke er håbløshed eler hjælpeløshed.
  3. Der er i kropssproget tydelig depression, hjælpeløshed eller håbløshed.
  4. Alle udsagn og kropssprog farver samtaler, det er umuligt at aflede.
   
 2. Selvbebrejdelse og skyldfølelse:
  0. ingen selvbebrejdelse eller skyldfølelse.
  1. Det forekommer tvivlsomt om dette er til stede, personen kan fungere normalt.
  2. Mere tydeligt til stede, der er bekymringer over tidligere hændelser, med opfattelse af egen pligforsømmelse.
  3. Der er svær skyldfølelse, aktuelle lidelse er en velfortjent straf.
  4. Urokkelig skyldfølelse, fastholdes trods modargumentation.
   
 3. Impulser til selvmord:
  0. Ingen tegn til planer om selvmord.
  1. Livet er ikke værd at leve men ingen aktive planer.
  2. Dødsønske uden konkrete planer
  3. Der er mulighed for at man vil begå selvmord
  4. Der har indenfor den sidste tid været aktivt selvmorsforsøg.
   
 4. Indsovningsbesvær:
  0. Ingen tegn til ovenstående
  1. Der har en ellet to gange inden for de sidste tre nætter være en periode på mere end ½ time inden søvn.
  2. Konstant indsovningebesvær de sidste tre nætter.
   
 5. Afbrudt søvn:
  0. Ingen afbrudt søvn
  1. En eller to gange de sidste tre nætter.
  2. Mindst en gang hver nat.
   
 6. Tidlig morgenvågning:
  0. Ingen tidlig morgenvågning
  1. Man vågner mindre en en time tidligere end vanligt.
  2. Konstant tidligere morgenvågning eller mere end en time tidligere end vanligt.
   
 7. Arbejde og interesser:
  0. Normal arbejdsaktivitet.
  1. Der er utilstrækkelighed eller manglende motivation og/eller problemer med arbejdsbyrden.
  2. Klart nedsat arbejdsevne med nedsat hastighed.
  3. Sygemeldt eller indlagt, kan højest klare et par timers arbejde.
  4. Er sygemeldt eller indlagt kan intet foretage sig.
   
 8. Hæmning (generel):
  0. Ingen tegn til ovenstående, normal taletrang og motorik
  1. Tvivlsom eller let nedsættelse af taletempo eller mimik.
  2. Tydelig nedsat taletempo og langsom mimik.
  3. Samtalen forlænges væsentlig grundet langsom reaktion.
  4. Samtale er umulig grundet svær hæmning.
   
 9. Agitation:
  0. Ingen tegn til ovenstående
  1. Tvivlsom eller let øget motorisk uro.
  2. Tydelig rastløshed, vrider hænder, sidder urolig.
  3. Kraftig, kan ikke sidde stille under samtale.
  4. Samtale kan kun forgå gående.
   
 10. Angst (psykisk):
  0. Ingen tegn til ovenstående
  1. Det er tvivlsomt om der er mere usikkerhed eller irritation end vanligt.
  2. Der er udtryk for tydelig ængstelse og irritabilitet, men kan dog beherskes.
  3. Ængstelse og usikkerhed kan undertiden være vanskelig at beherske. Angsten kan føles som panik.
  4. Fornemmelse af angst og rædsle gennemsyrer hverdagen.
   
 11. Angst (for legemlige helbred):
  0. Ingen bekymring for det almindelige helbred
  1. Lejlighedsvis svage symptomer, sommavesymptomer, øget sved eller håndrysten.
  2. Tydeligere symptomer, der dog ikke påvirker hverdagen.
  3. Kroppens symptomer er angstskabende og påvirker hverdagen.
  4. Symptomerne er så kraftige, at det tydeligt påvirker hverdagen.
   
 12. Symptomer fra mave- tarmkanalen:
  0. Ingen klager.
  1. Føden indtages som normalt, men har mistet smag - alt smager ens.
  2. Tydelig nedsat apetit med tydelig tendens til forstoppelse.
   
 13. Generlle kropslige symptomer:
  0. Ingen træthed eller legemlig ubehag
  1. Tvivlsom eller vag følelse af muskeltræthed eller andet ubehag.
  2. Tydelig og konstant trætbathed med udmattelse eller besvær.
   
 14. Seksuel interesse:
  0. Ingen tegn til ændring.
  1. Tvivlsaom eller let nedsat seksuelt drive.
  2. Betydelig nedsat seksuallyst.
   
 15. Hopokondri:
  0. Ingen tegn til ovenstående
  1. Let eller tvivlsom forøgelse af helbredssituationen.
  2. Store bekymringer for det legemlige helbred.
  3. Man er overbevist om svær legemlig sygdom, men kan for en kort stund afledes.
  4. Bekymringen om helbredet gennemsyrer samtalen og har paranoid karakter.
   
 16. Manglende sygdomsindsigt:
  0. Ingen tegn til ovenstående
  1. Man erkender sjælelig sygdom, men denne er sekundær til andre forhold. (klima, overanstrængelse lememlig sygdom etc.)
  2. Man benægter overhovedet at være syg.
   
 17. Vægttab:
  0. Ingen vægttab i sygdomsperioden.
  1. Vægttab på 1 - 2,5kg i perioden
  2. Vægttab på mere end 3 kg i perioden.

Summen af de enkelte resultater i de 17 spørgsmål adderes med følgende resultat:

Mellem 13 og 17 point = Let depression
Mellem 18 0g 28 point = middelsvær depression
Over 28 point = Svær depression