Homoseksualitet


Betegnelsen homoseksualitet stammer antagelig fra 1869, hvor den østrig-ungarske forfatter Karl M. Kertbeny (1824-1882) indførte begrebet.
Homoseksuelle forhold, eller seksuel tiltrækning mellem personer af samme køn, har sikkert altid eksisteret. Allerede Platon (400 år før Kristus) beskrev homoseksualitet på linie med heteroseksualitet.
Holdningerne til homoseksualitet har varieret fra tid til anden. De gamle grækere opmuntrede ligefrem til, at yngre mænd seksuelt blev oplært af ældre, mere erfarne, hvorimod romerne og senere den kristne kultur, har været mere fordømmende. I 3. Mosebog (18:22) står, at ”en mand skal ikke ligge hos en anden mand, som en mand ligger hos en kvinde, dette er en vederstyggelighed”. Denne holdning indebærer, at seksualiteten er koblet til ægteskabet mellem mand og kvinde.

I forrige århundrede blev seksualiteten gjort til et medicinsk anliggende. Her blev homoseksualitet stemplet som "sygelig" og "afvigende". Seksuelle udskejelser af homoseksuelt tilsnit blev straffet. Den engelske forfatter Oscar Wilde fik således i 1894 to års strafarbejde som følge af homoseksuelle forhold.
Helt op i 60´erne var homoseksuelle handlinger strafbare i Tyskland.

I Danmark kunne man indtil 1905 idømmes "forbedringshusarbejde", og herefter var det blot homoseksuel prostitution, voldtægt og omgang med mindreårige, der var strafbare handlinger.
Først i 1933 blev homoseksualitet afkriminaliseret i Danmark. Indtil 1980 var homoseksualitet en diagnose, og i 1976 blev den kriminelle lavalder ens for homo- og heteroseksualitet, nemlig 15 år.

I dag regnes det ikke for sygeligt at være homoseksuelt tiltrukket af og forelsket i en af eget køn.
En af årsagerne til den ændrede holdning til homoseksualitet i dag er bl.a. Kinsey-rapporten, hvoraf det fremgår, at 37% af voksne mænd har homoseksuelle erfaringer. En anden årsag må tilskrives Freuds teorier om vores psykoseksuelle udvikling. Vi kan derfor konkludere, at det er normalt at være seksuelt påvirkelig af ens eget køn, også når det resulterer i homoseksuelle handlinger. Man kan imidlertid ikke se bort fra, at der er en lille gruppe, der udelukkende er interesseret i deres eget køn. Den udgør iflg. Kinsey-rapporten ca. 4% af befolkningen. Denne gruppe med eksklusivt homoseksuel indstilling adskiller sig fra den større gruppe, der lejlighedsvis foretager sig homoseksuelle handlinger ved at mangle heteroseksuel interesse.

Kilde: Bo Møhl, Seksuelle udtryksformer, Brikker til psykologien, Gyldendahl, 1994.Relevante links og adresser