Hypnose


Hypnosen som fænomen befinder sig i et grænseland mellem terapi og underholdning, et grænseland, som mange terapeuter har flirtet med. Det spænder fra de klassisk analytisk orienterede terapeuter, som Freud og Jung, der lejlighedsvis anvendte hypnose for at finde ind til den inderste årsag til en fortrængt oplevelse. I den modsatte ende af spektret befinder sig tryllekunstnere der rejser rundt med "Hypnose-show´s" af tvivlsom karakter.

Hypnose er en bevidsthedstilstand, der på nogle punkter ligner søvn. Den hypnotiserede er som regel afslappet og modtagelig for suggestion (påvirkning af viljen). Ikke alle kan lade sig hypnotisere, men modtagelige og samarbejdsvillige personer kan hypnotiseres til at foretage forbløffende ting og tolerere eksempelvis store smerter uden problemer.

Hypnosen blev indført i lægevidenskaben af den franske læge Charcot i 1880erne. Han kunne hypnotisere patienter, der led af hysteri, så de blev raske. Problemet var, at resultaterne ikke har kunne eftergøres i kontrollerede undersøgelser. Skeptikere betragter da således i dag hypnose som et rollespil under hypnotisørens suggestion.

Der er dog næppe tvivl om, at hypnose er en reel bevidsthedsændring. Hvis en hypnotiseret person samtidig bliver undersøgt med EEG (apparat til måling af hjernens elektriske bølger), afsløres at personen ikke sover, men er vågen. Ved PET-skanning (radioaktiv skanning af hjernen) afsløres, at der kun er let ændring i hjernens blodgennemstrømning, og kun i den del af hjernen, der omfatter synet.

Hypnose kan også opfattes som en Dissociative tilstand, altså en opsplitning af personligheden. Ved den reelle dissociative tilstand kan patienterne i perioder have flere personligheder, der indbyrdes er uvidende om de andres tilstedeværelse. Det er dog altid patienter der er under svært psykisk, socialt eller følelsesmæssigt pres, der udvikler egentlige dissociative tilbøjeligheder.

Terapeutisk har hypnosen i dag kun en beskeden plads i det psykiatriske og psykologiske behandlingstilbud. De bedste resultater fås ved behandling af søvnforstyrrelser, enkelte fobier , afhængighed af tobak og alkohol.. En enkelt terapeutisk retning, NLP anvender dog hypnose systematisk.Relevante links og adresser