Akutte psykoser


Definition: Psykosen udvikler sig fra en helt upåfaldende tilstand på under to uger. Sygdommene opdeles i forskellige typer efter de dominerende psykotiske træk. Der er ofte samtidigt stress, men det kan langtfra altid påvises. Akut psykose er kortvarig og helbredelse indtræffer altid indenfor få uger. Psykosen udvikler sig på ikke organisk grundlag, der er således hverken hjernesygdom eller sygdom i andet organsystem. Stofpsykose er ligeledes udelukket, men der tillades et vist symptomatisk stof- eller alkoholforbrug, idet næsten alle menneske forsøger en vis form for selvbehandling, enten i form af alkohol, stoffer eller hash og andre stoffer, når de får det psykisk dårligt.


Kliniske billeder

Akut polymorf psykose:
Tilstanden præges af hallucinationer, vrangforestillinger og mistolkninger, der skifter fra dag til dag og endog fra time til time. Psykosen er voldsom med følelseskaos, ekstaseoplevelse angst og vrede.

Akut skizofrenilignende psykose:
Den samme debut men med overvægt af Schneiders første rangs symptomer (se under skizofreni). Klinisk ofte mere teatralsk fremtoning end ved skizofreni, men kun tiden kan afsløre den egentlige diagnose. Ved en definition skal varigheden af denne psykose være under en måned, ellers bliver den klassificeret som skizofreni.

Akut paranoid psykose:
Blandingstilstand mellem den akutte polymorfe og akutte skizofrenilignende psykose med samtidig vægt på forfølgelsesforestillinger.

Akut exaltations psykose
Akut psykotisk tilstand hvor der stort set ikke er vrangforestillinger eller hallucinationer til stede, men hvor patienten som anført er exalteret.


Hyppighed

Akutte psykoser udgjorde tidligere ca. 10 % af samtlige indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Med diagnosesystem ICD-10, forventes at der i fremtiden kun vil være få procent. Grunden her til er, at vi nu diagnosticerer skizofreni på 30 dage i modsætning til tidligere tiders 6 måneder.