Alkoholmisbrug


Alkohol er det etablerede og lovlige rusmiddel i den vestlige verden. Alle kender oplevelsen af glæde, velsmag, øget velvære og fornemmelsen af at have det godt, når man i gode venners lag har fået en drink eller to. Alle har oplevet fornøjelsen ved at generthed forsvinder og, at man kan smide hæmningerne og tør flirte med de kønne piger. Ikke mindre end 90-95% af den voksne befolkning indtager da også alkohol regelmæssigt.

Den kemiske / fysiologiske forklaring er, at alkohol bl.a. blokerer et af hjernens mange signalsystemer i aktuelle tilfælde GABA (forkortelse for GammeAminoButureticAcid). GABA er i den normale hjerne en regulator for aktivitet og har en hæmmende funktion. Når alkohol blokerer GABA svinder hæmningen og der kommer den velkendte lykkefølelse og aktivitet, der kendetegner alkoholpåvirkning i let til middel grad. Så  langt så godt, Når alkoholikeren i årevis har blokeret GABA, har organismen selv forsøgt at kompensere ved forøget aktivitet af GABA. Ved stop af alkoholindtag kommer derefter de almindelige abstinenssymptomer med uro, sved, muskelsitren koncentrationsbesvær og kramper.

Alkoholisme er dog ikke defineret ved den indtagne alkoholmængde, men som afhængigheden af at indtage alkohol i stigende grad, og som efterfølgende udvikler både psykisk og fysisk afhængighed. Det skønnes af ca. 5% eller ca. 250.000 danskere er fysisk og psykisk afhængige af dagligt alkoholindtag.

Fakta om alkohol


Alkohol optages i mavesæk og tyndtarm, og kan påvises 5 minutter efter indtagelsen, den maksimal koncentration i blodet kommer efter 30 - 90 minutter. Alkohol fordeles ligeligt i organismens vandfase, hvilket har betydning for den forskellige effekt af den samme mængde på mænd og kvinder. 90% forbrændes i leveren resten udskilles uomdannet i nyrer, sved og lunger. Alkoholen nedbrydes i flere trin fra alkohol -> acetaldehyd ->eddikesyre -> kuldioxid og vand. Denne nedbrydningsproces er interessant, idet man ved behandling med antabus(R) bremser den videre nedbrydning fra acetaldehyd. Dette stof er giftigt og bevirker, at men får generende symptomer med åndenød, hjertebanken og utilpashed, hvis man blander alkoholindtagelse med antabus. Et andet interessant fænomen er, at alkoholikere også har en anden forbrændings vej.

Forbrændingshastigheden er konstant 100 - 150mg alkohol/kg legemsvægt pr time (en genstand 10-15 gram).
Alt efter køn og kropsvægt reagerer vi forskelligt på alkohol - 1 genstand giver følgende promille:

Vægt Kvinde Mand
50kg 0,44 0,35
60kg 0,36 0,29
70kg 0,31 0,25
80kg 0,27 0,22
90kg 0,24 0,20
100kg 0,22 0,18
Kroniske alkoholikere kan omsætte ca. 50% hurtigere. Kun ved svær leverfunktionsnedsættelse er der nedsat forbrænding.

Alkoholforgiftning


Ved indtagelse af alkohol "til man styrter" er der følgende faser:
Promille Symptomer
0,2 Øjnenes evne til at fokusere og omstille sig fra lys til mørke mindskes.
0,8 Nedsat koordinationsevne og forlænget reaktionstid.
1,0 Svækket koncentration og opmærksomhed. Begyndende træthed og nedsat balanceevne.
1,5 Udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær.
2,0 Udtalte forgiftningssymptomer. Selvkontrollen helt væk.
3,0 Manglende kontrol med urinblære, risiko for bevidstløshed.
4,0 Bevidstløshed. Livsfare.
Patologisk rus faldet helt udenfor den almindelige sammenhæng mellem mængden af indtaget alkohol og påvirket adfærd. Der er her svær sygelig rus ved indtagelse af små mængder alkohol.

Forskellige stadier ved alkoholmisbrug


1.ste stadium (alkoholoverforbrug):
I dette stadium kan iagttages: Ængstelse, søvnløshed, nervøsitet, sociale problemer, let fedme, opdunstet/oppustet udseende, ofte rødblussende specielt i ansigtet.

2.de stadium (skadeligt brug):
Her er der blandede fund så som: Tendens til håndrysten, black out (Manglende hukommelse for perioder, hvor man tilsyneladende har været vågen), øget tolerance (kan tåle større mængder) og morgendrikkeri. Arbejdsløshed, vanskeliggjort parforhold, politisager (spritkørsel, husspetakler, gadeuorden).

3.de stadium (slutstadium)
Karakteriseres ved bl.a.: Demens, væskeansamling i bughulen pga. leversvigt, social deroute, skrumpelever afmagring, bugspytkirtelbetændelse (vanskeliggjort fordøjelse af mad, kroniske mavesmerter).

Abstinenssymptomer


  • Efter længere tid med konstant dagligt alkoholindtag, vil man ved pludselig ophør af alkoholindtagelse, opleve abstinenser. Abstinenserne opdeles i flere forskellige faser:

  • I begyndelsen er der let rysten på hænderne, svedudbrud, stigning i pulsslagene til over 100 pr. minut, og ofte let feber på ca. 38 grader. Der er samtidig uro og nervøsitet.

  • Senere kan der komme både illusioner og hallucinationer. Samtidig med at man ellers er fuldt orienteret.

  • Tilstanden kan udvikles til man mister orienteringen i tid og sted, ved ikke dag, eller klokkeslæt, og man ved ikke, hvor man er. Der kan udvikles kramper og bevidstløshed, herefter regulær delirium tremens. Denne tilstand er livsfarlig, og de fleste bliver på dette tidspunkt indlagt til behandling.


Blandede organ symptomer ved alkoholisme


Nervesystem: Der udvikles demens, svind af hjernen, primitivisering af psyken. Føleforstyrrelser i arme og ben, idet specielt de lange nerver er særligt sårbare og undertiden parkinssons sygdom.

Mund/svælg: Der kan komme svulst af spytkirtlerne, mundhulebetændelse i kombination med den obligatoriske samtidige misbrug af tobak, mundhule cancer.

Spiserør: Det er typisk med halsbrand, Der kan dannes udposninger på blodårerne ved overgangen til mavesækken og cancer, en dødelig komplikation.

Mavesæk: Det er hyppigt med alkoholisk gastrit (mavekatar). Sjældent egentlige mavesår, men mavesmerter er ofte til stede.

Tyndtarm: Nedsat apsorbtion af fedtstoffer førende til løse, slimede afføringer. Nedsat optagelse af zink, A-vitamin, Calcium og B-vitaminer. Ofte diarhoea, der heldigvis svinder ved ophør af alkoholmisbrug.

Leveren: Der kan komme blandede symptomer med generel funktionsnedsættelse, symptomer på leverbetændelse, til fuldstændig leversvigt. Dette kan ofte bevirke karakteristiske misdannelser i huden der fagligt omtales som "spider naevi" - edderkoppe pletter efter deres udseende.

Bugspytkirtel: Hyppigt både akut og kronisk bugspytkirtelbetændelse.

Blodet: Forøget tendens til blodmangel.

Kredsløb: Alkoholisk hjertesvigt med nedsat hjerte pumpe-funktion. Det er næsten obligatorisk med forhøjet blodtryk.

Endokrine organer: Grundet leversvigt ses ofte forstyrrelser i hypotalamus - hypofyse - kønskirtel funktionen.

Seksualfunktionen: (drenge) nedsat skægvækst, nedsat kønsdrift og potens, testiklerne svinder i størrelse, der er nedsat frugtbarhed og forøget mængde kvindeligt kønshormon. Hos kvinder ses menstruationsforstyrrelser og nedsat kønsdrift.

Fosterskader: Det føtale alkoholsyndrom omfatter mental retardering, svagt udviklet hjerne, dårlig koordinerede bevægelser og hyperaktivitet.

Skjoldbruskkirtel: Der kan ses forskydninger i hormonindholdet.

Hud: Karakteristisk er portvinsnæse og kapillærer udvidelser, mange har også hududslæt der minder om acne. Til billedet hører små sår, inficerede skrammer og tatoveringer.


Behandling med antabus

Antabus er et medicinsk præparat, der bruges mod alkoholisme. Antabus virker ved at blokere et af de enzymer der nedbryder alkohol, således at nedbrydningen stopper i en mellemfase og i stedet ophobes i organismen som eddikesyre. Hvis man således indtager alkohol, når man er i behandling med antabus, bliver resultatet 10 minutter senere en oplevelse af de værst tænkelige tømmermænd. Svær hovedpine, hjertebanken, kvalme og mavesmerter. Denne tilstand er så alvorlig, at hjertepatienter eller de, der ikke kan forstå alvoren, ikke må modtage antabus.

Antabus doseres almindeligvis med 600-800mg to gange om ugen, men virker ikke på alle. Derfor er der gennem tiderne opstået flere vandrehistorier om tilstande, hvor antabus ikke virker. Det er dog sikkert, at samtidig behandling med visse beroligende mediciner og visse typer antipsykotika, nedsætter effekten af antabus, ligesom midler mod allergi til dels ophæver den. Man må ligeledes ikke indtage syredæmpende medicin idet de positivt ladede ioner forhindrer optagelse af antabus. Til gengæld er det skrøne, at de nye typer mavesårsmedicin blokerer for virkningen af antabus.

Slutteligt må det fremhæves at behandling med antabus ikke kan stå alene i behandlingen af alkoholisme. Præparatet forhindrer med sin ubehagelige effekt ganske vist indtaget af alkohol, men trangen, afhængigheden og lysten til alkohol skal bearbejdes på anden vis.Relevante links og adresser