Oligofreni


Oligofreni, eller som det tidligere blev betegnet - åndssvaghed, er en tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, som viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, dvs. de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder.

Der findes en lang række synonymer, der næsten er enslydende så som: Mental retardering, oligofreni, evnesvaghed, åndssvaghed, psykisk udviklingshæmning, vidtgående psykisk handikap. Etc.

I børnepsykiatrien anvendes følgende kriterier:

1. En foreliggende intelligens under det normale.
2. Tilstanden bevirker nedsatte sociale egenskaber
3. Tilstanden er medfødt eller som følge af tidlig erhvervet skade.

Begrebet intelligens kan defineres på flere måder: Intelligens karakteriseres særligt ved at kunne kombinere forestillinger til meningsfuld helhed. Åndelig tilpasning til nye livsopgaver og vilkår. Et intelligent individ er i stand til at tænke abstrakt. Intelligens består af perception og evnen til at drage konsekvens heraf.

Intelligens måles i daglig klinik med en såkaldt WAIS-prøve. Denne har imidlertid store usikkerheder. Ud fra statistiske betragtninger over store materialer, skulle der således være ca. 120.000 oligofrene i Danmark, der er kun kendskab til ca. ¼ af dette tal. En del af forklaringen herpå er at en intelligens ikke umiddelbar afspejler den sociale tilpasningsevne og bærekraft. Det anses for sikkert at intelligens er et samspil mellem arv og miljø, hvor den genetiske komponent omfatter ca. 80%.

Årsager til oligofreni er følgende:

 • Følgetilstande Til infektioner og forgiftninger. (udgør ca. 13,5 %) omfatter infektioner som røde hunde, toxoplasmose, syfilis, herpes, parvo virus under svangerskab. Meningitis eller hjernebetændelse efter fødslen. Forgiftninger som eks. Svangerskabsforgiftning, stofmisbrug eller alkoholindtag under graviditet
   
 • Følgetilstande efter andre fysiske årsager. (udgør ca. 11,1 %) Omfatter traumer før fødslen som løsning af moderkagen, følger efter iltmangel under fødsel, navlesnor omkring halsen etc.
   
 • Stofskifte- vækst eller ernæringsforstyrrelser. (Udgør ca. 2,3 %) Det omfatter eksempelvis forstyrrelser i aminosyrestofskiftet (Følling), i sukkerstofskiftet, endokrine forstyrrelser (Lavt stofskifte)
   
 • Ledsaget af udtalt hjernesygdom opstået efter fødslen. (1,2 %) omfatter tuberøs sklerose, neurofibromatose, Recklinghausens sygdom
   
 • Kromosomafvigelser. (13,4 %) Down syndrom (mongolisme), Cri du Chat, Turner syndrom, Fragilt X-kromosom etc.
   
 • Følger efter lav fødselsvægt. (3,6 %)
   
 • Med psyko social deprivation. (20,0 %) Beror på dårlig opvækstbetingelser, eller sagt med andre ord svigt fra forældrene.
   
 • Ukendt årsag. (27,4 %)


Oliofreni opdeles i følgende alvorsgrader: (ICD-10 diagnoser)

 • F70.x Mental retardering af lettere grad IQ mellem 50 og 69 Inkluderer lettere evnesvaghed/åndssvaghed og debilitet.
   
 • F71.x Mentalretardering af middelsvær grad IQ mellem 35 og 49 Inkluderer moderat evnesvaghed/åndssvaghed og imbicilitet
   
 • F72.x Mental retardering af sværere rad IQ mellem 20 og 34 Inkluderer svær evnesvaghed/åndssvaghed og imbicilitet i sværere grad
   
 • F73.x Mental retardering af sværeste grad IQ under 20 Inkluderer dyb åndssvaghed og idioti.

x-koden efter de to cifre er reserveret beskrivelsen af den sociale integration.

Symptomerne omfatter:
Intellektuel distortion med konkret tænkning og forringet evne til at kommunikere, hvilket gør det vanskelig for patienten at udtrykke sine oplevelser.

Psykosocial maskering, defineret som mangelfuld udviklede sociale evner begrænset livserfaring og deraf følgende primitiv fremstilling, således at symptomer og nuancer går tabt.

Kognitiv desintegrering refererer til de retarderedes tendens til at blive desorienterede under emotionelt stress, hvilket resulterer i regressiv adfærd og atypiske symptomer, der kan blive diagnosticeret fejlagtigt som eksempelvis skizofreni.

Baseline exaggeration, hvorved menes en øgning eller forværring af de i forvejen eksisterende kognitive vanskeligheder og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre som for eksempel en pludselig stigning i sværhedsgraden og hyppigheden af selvdestruktiv adfærd.


Behandling af oligofreni er ikke mulig. Selve den til grundlæggende lidelse er det ikke muligt at behandle - skaden er sket og er uoprettelig. Der kan dog indsættes behandling mod følgesygdomme som psykoser, depression og de somatiske lidelser. Adfærden kan medicineres med de vanlige mediciner indenfor det psykiatriske spektrum, hvor der oftest anvendes lithium, antiepilleptika, beta-blokere, SSRI og antipsykotika.Relevante links og adresser