Ludomani


Ludomani er karakteriseret som patologisk (sygelig) spillelidenskab, og er i ICD-10 grupperet under sygelige vane- og impulshandlinger. Årsagen er ukendt, og det er uklart hvor mange, der lider af spillenarkomani, da de fleste eksisterer i det skjulte. I USA, hvor tilstanden er bedre udforsket, regner man med, at den er fem gange så hyppig blandt mænd som blandt kvinder. Det skønnes, at mellem én og fem procent af et lands befolkning er spilleafhængige. I Danmark ville dette skøn svare til, at 50.000 mennesker er ludomane. Der ses oftest ludomani i 25 - 40 års alderen.

Personer med spilleafhængighed er ikke primært interesserede i at vinde, men behøver det kick, de får ved risikoen i spillet. Heraf følger at de kaster sig ud i alle slags risikofyldte spil. Ludomanen har således tilrettelagt sit liv efter den rus vedkommende får ved at spille. Objektet kan være alt fra roulette, til brætspil, kortspil eller automater. Tipstjenestens mangfoldighed af tilbud er sammen med forskellige typer skrabelodder også delmål.

Spillelidenskaben dominerer livet på bekostning af relationerne til venner og familie. Økonomien er oftest i ruiner, alle spil er nu engang tilrettelagt således, at spilleren i det lange løb vil tabe, om end der kortvarigt kan være medgang. Der ses berigelseskriminalitet almindeligvis i form af underslæb eller bedrageri og der kommer ofte social deroute.

Nedenstående spørgeskema anvendes nogle steder til testning af ludomani, man anses for at have problemer med spillelyst ved positivt svar på fire eller flere punkter.

  • Er du optaget af at spille. Bliver du fraværende, når du spiller eller tænker på spil?
  • Har du behov for at øge indsatsen for at opnå spænding?
  • Spiller du for at slippe for dagligdagens problemer?
  • Vender du nogen gange tilbage til spillestedet for at vinde det tabte tilbage?
  • Lyver du over for at skjule din deltagelse i spil?
  • Har du begået kriminalitet, f.eks. overtræk af dankort, tyveri eller underslæb for at kunne spille?
  • Har du mistet eller bragt venskaber, job eller uddannelse i fare på grund af spil?
  • Har du overladt det til andre, familie eller institutioner, at redde dig ud af økonomiske problemer, som du er havnet i på grund af spil?
  • Bliver du rastløs eller irriteret, hvis du er nødt til at forlade spillet?
  • Har du gentagne gange forsøgt at bringe din spillelidenskab under kontrol, eller forsøgt helt at stoppe dit spil, uden held?