Paranoid skizofreni


Den paranoide skizofreni er en undergruppe af det skizofrene spektrum.

Den paranoide skizofreni er karakteriseret ved, at den debuterer i en forholdsvis høj alder - som regel mellem 30 - 45 års alderen. Dette bevirker at mange har fast etablerede sociale forhold og har erhvervet mange egenskaber, som der kan trækkes på, selvom sygdommen samtidig kan være meget alvorlig. Den paranoide skizofreni er ofte præget af forfølgelsesforestillinger jrf. paranoia, der betyder vrangforestilling. Ofte er der svær angst kombineret med undergangsfornemmelse, og denne kan blive så stærkt at patienten sveder af angst og eksempelvis slår hovedet mod væggen i afmagt. Andre har overlødige ideer om at skulle frelse verden eller rejser fra by til by eller endog fra land til land for at undgå de onde forfølgere, der kun vil dem ondt. De føler sig omtalt i TV og aviser eller bliver aflyttet med mikrofoner der er indopereret i kroppen. Andre igen oplever, at der bliver sprøjtet bedøvende og giftige gasser ind i deres hjem, og det er meget hyppigt, at hjemmet bærer præg af, at der bliver installeret forsvarsmekanismer mod disse angreb. En sidste undergruppe er de, der lider af depersonalisations-derealisations syndrom .

Trods disse malende og forfærdende symptomer er der ved den paranoide skizofreni forholdsvis gode behandlingsresultater, dette skyldes sandsynligvis den omtalte modne alder, hvor sygdommen gerne bryder ud, så patienterne har nogle fundamentale færdigheder at trække på. Hvis du vil læse mere om behandlingen, er den omtalt her.