Patologisk rus


Den patologiske rus er en klassiker i de retspsykiatriske sammenhænge. Det klassiske består i, at både læger og jurister er ganske velinformerede om denne tilstand, idet kriminalitet begået under en patologisk rus ikke bliver straffet, men i stedet idømt behandlingsdom. Kynisk betragtet vil en morder derfor ikke få de obligatoriske 12 år bag tremmer, men i stedet blive idømt dom til psykiatrisk behandling.

Ved en patologisk rus forstås en abnorm reaktion på alkohol i beskedne mængder, det er almindeligvis ganske ubetydelige mængder alkohol, der udløser den patologiske rus. I selve rusen har patienten en voldsom og skræmmende adfærd og der begås ofte kriminalitet af såkaldt personlighedsfremmed form. Eks. den fredelige familiefar, der slagter x antal ukendte, eller den veltilpassede borger der trodser alle normer og regler. Den patologiske rus varer kun ganske få timer. Efter rusen er der almindeligvis hukommelsessvigt for episoden, men der er stor sandsynlighed for gentagelser ved fornyet alkoholindtag. Udløsende faktor omfatter søvnmangel.

Når man i dagspressen støder på omtale af mennesker, der er gået bersærk i hvad der beskrives som en patologisk rus, er der oftest i blandingspåvirket tilstand, hvor der er kombineret indtag af alkohol og stoffer. Denne rus straffes efter den almindelige straframme. Den ægte patologiske rus er meget sjælden og selv garvede retspsykiatere har meget få patienter med denne sjældne tilstand under behandling. Behandlingen er dog ganske effektiv: Undgå alkohol resten af livet.