Links i kategorien: Alkohol og narkomisbrug

Diverse links offentligt tilsnit


Links - fortrinsvis alkohol


Links - fortrinsvis illegale stoffer


Div. foreninger relateret til misbrug


Links - personlige hjemmsider


Links til behandlingscentre


Markedet for behandling af misbrugere er præget af privat initiativ, idialisme, kyniske alternativt orienterede personer, behjertede mennesker, kort sagt ren anarki.

Det gennemgående træk er, at der ikke stilles nogen form for formelle krav til kvaliteten af behandlingsstedet. Som absolut minimun er nedenstående links behandlingssteder, hvor der er tilknyttet en fagperson med en form for autoriseret uddannelse ( læge, klinisk psykolog, sygeplejerske ). Behandlingssteder hvor de ansatte har kvalifikationer som "lægeeksamineret", "psykoterapeut", "misbrugsekspert" etc. er ikke medtaget.