Links i kategorien: Anmeld overgreb

Anmeld børneporno, sexmisbrug, incest, vold, misbrug eller omsorgsvigt mod børn.
Formularen går direkte til Politi og evt. videre til sociale myndigheder.

Har du set børneporno, på internettet? Har du kendskab til sexmisbrug, incest, fysisk eller psykisk vold, voldtægt, misbrug eller omsorgsvigt mod børn (0-18 år) kan du anmelde dette ved at følge en af de nedenstående links. Endvidere kan du her anmelde din viden om børneprostitution, handel med piger eller lignende. Er du i tvivl om f.eks. en piges alder på billeder er det op til politiet at vurdere dette. Sådanne tvivlstilfælde skal anmeldes.
Lovgrundlaget for en anmeldelse er bl.a. Straffelovens §235: Stk. 1

Den, som erhvervsmæssigt sælger eller på anden måde udbreder eller med forsæt hertil fremstiller eller skaffer sig utugtige fotografier, film eller lignende af børn, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder

Og Stk. 2:
 
Den, som besidder fotografier, film eller lignende af børn, der har samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, straffes med bøde. På samme måde straffes den, som besidder fotografier, film eller lignende af børn, der har kønslig omgang med dyr, eller som anvender genstande på groft utugtig måde.


Links