Links i kategorien: Psykiatri

Landsforeningen Sind
Foreningen arbejder bl.a. for at skabe større forståelse for og accept af psykiske sygdomme både hos den enkelte, familie, kolleger, arbejdsgivere og i samfundet generelt. Læs om Sinds aktiviteter og se adresser på de lokale foreninger.
 
Projekt kontaktfamilie
En kontaktfamilie er en familie, som har kontakt til og åbner deres hjem for en enlig voksen sindslidende eller sindslidende forældre og deres børn. Læs om Socialministeriets landsdækkende projekt.
Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger
Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger er et sammendrag af landsforeningens håndbøger, der er udarbejdet af landsforeningen som fagligt materiale til patientrådgivere og bistandsværger.
Siden indholder også psykiatriloven.

Landsforeningen af nuværende og tidligere brugere
Læs om foreningens principper, vedtægter, handleplaner m.m.. Man kan også se referater og uddrag af foreningens medlemsblad.
Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI - pårørende til sindslidende
Læs om foreningen, dens formål, aktiviteter, tilbud til pårørende samt praktiske oplysninger om foreningens adresse m.m..
Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, lokalafdelingen i Århus Amt

Foreningen af psykiatribruger i Århus Amt

På siden kan man læse om foreningen og dens arrangementer, samt læse indlæg fra medlemsbladet Sund.

Diverse