Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..196
Dissociativ tilstand Tilstand med helt eller delvist tab af den normale integration, erindring, sanseoplevelse og beherskelse af sine bevægelser
Dissociative bevægelsesforstyrrelser Spaltningstilstand med forstyrrelse i den motoriske aktivitet, ofte visende sig med gangforstyrrelser
Dissociative hallucinationer Spaltningstilstand med hallucinatoriske oplevelser ofte på lugt, syn og følelse.
Dissociative kramper Spaltningstilstand med pseudokramper ofte med helt eller delvist bevaret bevidsthed
Dissociative sanseforstyrrelser Spaltningstilstand med ophævet sanseapparat
Distinktion Skelnen
Distraherbarhed Letafledelighed
Distriktspsykiatri Psykiatrisk orientering, hvor behandlingen overvejende foregår i primær miljøet
Diurn enuresis Ufrivillig vandladning i dagtiden
Divergens Afvigelse
Dizygote tvillinger Tveæggede tvillinger
Dizygoti Synonym for dizygote tvillinger
Dmx Forkortelse for dextromethorphan, et hostestillende middel, der kan anvendes i euforiserende øjemen - livsfarligt
DNA Forkortelse for deoxyribonucleinsyre, eller arvemassen
Dobbelt depression Forekomst af depression hos patient der i forvejen lider af dystymi eller depressiv personlighedsstruktur
Dobbeltbindende kommunikation Tvetydig kommunikation hvor ordene siger noget andet end tonefaldet eller korpssproget
Dobbeltbinding Systemteoretisk begreb, hvor det talte ord modsiges af kropssproget.
Dobbeltblind forsøg Videnskabelig undersøgelsesmetode
Dobbeltdiagnose Samtidig tilstedeværelse af misbrug og anden psykiatrisk lidelse
Dominant arvegang Arvegang, hvor der kun skal et ikke kønsbundet gen til for at udløse det arvelige træk
Don Narkolslan for en 5 mg metaDON tablet.
Dopamin Kemisk signalstof i nerveceller, har betydning for psykoser
Doping Indtagelse af stof, medicin eller anden præstationsfremmende substans i konkurrencemæssig sammenhæng Er delvist beskrevet her.
Dovenskab Ulyst til arbejder
Downer Engl. narkoslang for beroligende, sløvende substans.
Downs syndrom Mongolisme
Dødsdrift Freudiansk begreb om den destruktive side af driftslivet
Dødsønske Dette begreb må være selvforklarende
Dødstanker Ofte tilbagevendende tanker om død, følelses af opgivenhed, manglende livslyst og egentlige dødsønsker. Ses ved depression
Døgnsvingninger Ændringer i dagens løb af de depressive symptomer
Døsekur Forladt behandling med insulin
Dragées Sukkerovertrukne tabletter
Dranker Alkoholiker
Dreamy state Engelse: Drømmeaktiv hjerneforstyrrelse
Drift Medfødt psykisk ønske for et kropsligt behov
Driftagtig Ubevidst, instiktiv
Drifter Medfødte tilbøjelighed til behovstilfredsstillelse
Driftsimpuls Indre tilskynnelse til opnåelse af tilfredshed
Driftsmenneske En person der ikke kan fortrænge sine driftsimpulser
Drikkesyge Synonym for dipsomani eller kvartalsdranker
Drill Engelsk: Træning
Drive Engelsk: Drift
Drømme Er beskrevet her.
Drømmeanalyse Psykoterapi inspireret af psykoterapeuten Jung
Drug addiction Engelsk: narkomani
Drug dependency Engelsk: Stof afhængighed
Drug-fever Engelsk: Feber som reaktion på medicinsk behandling
Dryppert Gonnorhoea
DSM Forkortelse for Diagnostic and Statistical Manual og Mental Disorder. - Det amerikanske psykiatriske klassifikationssystem
DSM-IV Fjerde udgave af det amerikanske diagnostiske klassifikationssystem
Dual action Egl. dobbelt aktion, betegnelse om visse mediciner, der virker samtidig på to forskellige måder
Dualisme Filosofisk retning, der betragter mennesket som bestående af adskilt sjæl og legeme
Dubius Tvivlsom
Dum Stupid, uintelligent
Dummy Engelsk: Placebo, tomt felt
DUP Duration of Untreated Psychosis - varighed af ubehandlet psykose.
Duplex Dobbelt
Dura mater Den hårde hjernehinde
Dyade Enhed, der udgøres af to elementer, der ikke kan være uafhængige
Dybdepsykologi Omfatter en psykologisk/psykiatrisk skole, hvor man beskæftiger sig med det ubevidste sjælelivs indflydelse på adfærden
Dybet Dansk synonym for det'et
Dynamisk Adjektiv, der ofte bruges i forbindelse med psykoanalyse
Dynamisk Psykiatri Betegnelse for de biologiske og psykologiske kræfter, der påvirker sindslidelserne
Dynamisk psykologi Samlebetegnelse for de psykoanalytiske teorier og metoder, kaldes også psykodynamisk psykologi.
Dynamisme Løsning af et problem med forsvarsmekanismerne
Dys- Præfikset dys- indikerer efterfølgende ord dårlig eller sygelig
Dysakusis Smertefuld opfattelse af ellers behagelige lyde
Dysarithmia Vanskelighed ved at regne
Dysarthria Vanskelighed ved at tale
Dysartri Forstyrrelse i den normale sprogudvikling
Dysæstesi Overfølsomhed for ydre indtryk ved depression
Dysbuli Ubeslutsomhed
Dysfasi Forstyrrelse i sproglige egenskaber
Dysfemi Taleforstyrrelse
Dysfori Pludselig opstået følelsesmæssige udsving
Dysfrasi Lettere taleforstyrrelse oftest følgende hjerneskade
Dysfunktion Svigtende eller nedsat funktion
Dysgeri Alderdomsbesværligheder
Dysgrafi Vanskelighed ved at skrive
Dyskalkuli Manglende regneegenskaber trods normal begavelse
Dyskinesi Ufrivillige bevægeforstyrrelser, ses i psykiatrien som bivirkninger til neuroleptisk medicin
Dysleksi Vanskelighed ved at læse
Dyslogi Usammenhængende tale
Dysmorbofobi Forestilling om ændring eller deformitet ved ens udseende
Dysologi Forstyrrelse i almindelig tankevirksomhed som følge af sindslidelse
Dysosmia Fornemmelse af dårlig lugt
Dyspareuni Smerter eller ubehag ved samleje hos kvinden. Kan både være som led i organisk sygdom som nervøst
Dyspraksi Mangelfuld evne til at udføre motoriske bevægelser
Dysrytmi Rytmeforstyrrelser, anvendes ved beskrivelse af EEG og EKG
Dyssocial personlighed Personlighedsforstyrrelse præget af manglende evne til at have positive følelser, hyppig kriminalitet og manglende empati
Dyssomni Søvnforstyrrelse
Dysthymi Er beskrevet her.
Dystoni Ubehagelige muskelspændinger
Dystopisk Værst tænkelige verden
Dystymiker Holdningsløs karakterafvigelse med tilbøjelighed til perioder med forstemning

Der er 2463 ord i ordbogen.