Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Depressionstest


Kan ikke erstatte konsultation hos speciallæge

.


Det er en vanskelig sag at stille diagnosen depression, dette kan principielt kun fortages af speciallæger og universitetsuddannede psykologer. Med dette in mente er nedenstående test er udarbejdet til brug i hverdagen, og dækker de diagnostiske krav der stilles.

Forudsætninger:
 • Som indledning skal tilstanden have varet mindst 14 dage.
 • Der må ikke samtidig være ubehandlet eller dårligt behandlet legemlig lidelse med indflydelse på psykisk tilstand - eks. lavt stofskifte.
   

Generelle krav:
 • Nedtrykthed, tristhed og dårligt humør.
 • Nedsat livslyst og nedsat engagement for interesser og gøremål, der almindeligvis er glædelige.
 • Nedsat energi, nedsat kapacitet eller øget trætbarhed i hverdagen.

Depressive ledsagesymptomer:
 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse.
 • Tanker om død eller selvmord.
 • Tænke- eller koncentrationsbesvær.
 • Agitation eller hæmning.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Appetit- eller vægtændringer.

Efter besvarelse af disse punkter har man ved:

Let depression: Forudsætninger opfyldt + mindst to symptomer fra generelle krav og mindst 2 symptomer fra ledsagesymptomer.

Moderat depression: Forudsætninger opfyldt + mindst to symptomer fra generelle krav og mindst 4 symptomer fra ledsagesymptomer.

Svær depression: Forudsætninger opfyldt + mindst tre symptomer fra generelle krav og mindst 5 symptomer fra ledsagesymptomer.

Depressionen kan endviderer modificeres til at omfatte et melankolsk element med følgende underspørgsmål:
 • Nedsat livslyst eller interesse.
 • Svækket følelsesmæssig reaktivitet.
 • Tidlig opvågning (mere end to timer end vanlig).
 • Morgenforværring.
 • Hæmning eller agitation.
 • Nedsat appetit.
 • Vægttab (mere end 5% indefor en måned).
 • Nedsat kønsdrift.


Det melankolske element er til stede, når der er mindst 4 elementer opfyldt.


Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 18. august 2009