Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Affektive lidelser


Disse sindslidelser omfatter en række tilstande, hvorved stemningslejet afviger markant og i sygelig grad fra det almindelige. Alt efter den kliniske fremtoning skelnes mellem:
  • Depression - tilstand, hvor det forsænkede stemningsleje og tristheden er det dominerende symptom.
  •  
  • Mani - tilstand overvejende præget af opstemthed, øget energi og aktivitet.
  •  
  • Blandingstilstand - tilstand hvor der i samme sygdomsperiode både er maniske og depressive symptomer.
  •  
  • Bipolært syndrom - sygdom, hvor der er klart adskilte maniske og depressive perioder, således at man i neutrale perioder på ingen måde er syg.
De tre førstnævnte betegnes også som de affektive psykoser.

Alle hovedgrupperne kan underopdeles i klart adskilte selvstændige sygdomsbilleder, specielt må det fastslåes at depression er rigtig mange forskellige sygdomme samlet under samme billede. Det bipolære syndrom er ikke sjældent og omfatter omkring 2 % af befolkningen. Syndromet debuterer ofte i de sene teenage år og vil ofte vare det meste af livet. Det kræver medicinsk behandling og undervisning til patienterne i deres egen sygdom for at få den bedste sygdomsforståelse, idet syndromet er tilgængelig for medicinsk behandling, der dog ofte krævet medicinændring ald efter det aktuelle sygdomsbillede. Det kan være vanskeligt at få den fulde sygdomsindsigt fra patienterne, idet mange (også os såkaldte raske) gerne vel have en lille snert af mani, hvor man liige ligger 10 - 15 % over det almindelige humærmæssige niveau. I disse faser er man fuld af virkelyst og energi og får mange gøremål fra hånden i et raskt tempo. Det må desværre noteres, at de bipolære menesker lever ca. 14 år kortere end andre, antagelig grundet den øgede risiko for selvmord i de depressive faser, men også grundet den store risikovillighed i de maniske faser. Slutteligt er der rigtig, rigtig mange kunstnere, der har/har været bipolære, de første faser af en mani er klaret associeret til øget fortagsomhed, kreativitet og skabertrang.

Der er dog yderligere to undergrupper, hvor symptomerne ikke er så svære, men hvor der alligevel er begrænsninger i livskvaliteten.De omfatter:

  • Dysthymi - tilstand med mere end 2 års varighed af konstant lettere depressiv forstemning, men hvor symptomerne på intet tidspunkt opfylder kriterierne for egentlig depression.
  •  
  • Cyclothymi - vedvarende stemningsuligevægt med symptomer både i manisk og depressiv retning varende over 2 år, også her må tilstanden på intet tidspunkt opfylde kriterierne for mani eller depression.Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 22. marts 2023