Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Personlighedsændring efter psykisk sygdom


Det sker, at en person ændrer sig efter en psykisk sygdom. Det kan bero på manglende fuldstændig helbredelse, men det kan også være som en permanent ændring af personligheden. For at kvalificere sig til denne diagnose skal man således ikke have været personlighedsforstyrret før sygdommen ligesom varigheden af personlighedsændring skal have varet i mere end to år.

Personlighedsforstyrrelsen er karakteriseret af overdreven afhængighed af andre, så man bliver krævende i udtalt grad. Man føler sig forandret, stigmatiseret eller marginaliseret, hvilket kan resultere i manglende evne til at indgå eller opretholde tætte relationer til andre ligesom man bliver social isoleret. Der kan ses passivitet, synken ind i sig selv og interesserne for hobbyer, byture eller sport svinder ind til passivt engagement. Der kan komme hypokonder klager og fortsat subjektiv sygdomsfornemmelse. Det siger sig selv at humøret bliver noget dårligere uden det dog må opfylde kriterierne for depressiv tilstand. Der er slutteligt dårlig arbejdsevne og nedsat social bærekraft.

Kriterierne i ICD-10 er som følger:

 1. Vedvarende personlighedsændring efter psykisk sygdom som ellers er fuldt remitteret.
  1. Afhængighed af andre.
  2. Social tilbagetrækning pga. følelse at være ”forandret” eller stigmatiseret af sygdommen.
  3. Passivitet, nedsat interesse og engagement.
  4. Ændret selvopfattelse med sygdomsfølelse og adfærd.
  5. Krævende holdning overfor andre.
  6. Ustabilt eller labilt humør.
 2. Forklarlig ud fra patientens følelsesmæssige oplevelser, sårbarhed og livsforhold.
 3. Påvirkning af dagliglivsfunktioner, befindende eller af omgivelserne.
 4. Varighed mindst 2 år.
 5. Ingen tidligere påfaldende personlighedstræk.
 6. Ikke udtryk for anden psykisk lidelse.
 7. Organiske årsager skal være udelukket.


Det er evident at der ikke eksisterer nogen virksom behandling. Personlighedsforstyrrelser er ikke tilgængelige for egentlig behandling.


Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 8. maj 2023