Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Aktiverings syndromAktiverings syndrom (engelsk: Activation syndrome) er en i psykiatrien relativ ukendt komplikation til behandling med antidepressive lægemidler. Det er ikke så let at stille den korrekte diagnose depression, idet mange lidelser rimer temmelig meget herpå. Jeg kan i flæng nævne sorg, ensomhed, reaktion på forlist parforhold, mistet nær slægtning, fængsling, arbejdsløshed, marginalisering og indespærring. Når men efterfølgende modtager medicin mod depression der populært sagt løfte stemningslejet, risikerer patienten at blive løftet op i næste fase, hvor betegnelsen aktiverings syndrom er den korrekte men endnu ikke helt vedtagne konsekvens.

Ved aktiverings syndromet er basis således behandling med antidepressive mediciner de såkaldte SSRI eller TCA mediciner og deres potentielle konsekvens bliver efterfølgende en kombination af følgende symptomer:

Angst, agitation, panikanfald, søvnløshed, irritabilitet, fjendtlighed, aggressivitet, impulsivitet, akatesi (muskulær uro), selvmordstanker, hypomani og mani indenfor de første 3 måneder efter behandling med antidepressive mediciner.

Videnskabeligt set er der flere internationale studier der belyser dette syndrom. I (1) gennemgik man over 700 patienter i behandling med SSRI og fandt følgende: ud af 729 Patienternes udviklet 31 (4,3%) aktivering syndrom. Forekomsten var ikke signifikant relateret til køn, alder, klasse af antidepressive medicin, kombineret brug af benzodiazepiner, eller anden psykiatrisk diagnosemen med en klar undtagelse til forud eksisterende personlighedsforstyrrelse.

Ar syndromet eksisterer, men er svært afgrænseligt blev belyst i en oversigtsartikel (2) ud af over 100 publicerede artikler, var det samlet ikke muligt at angive nogen algoritme eller skala til diagnosticering af syndromet, ej heller nogen entydig behandling eller prognose.

Samlet set er det dog anbefalelsesværdigt, at man som receptudskrivende læge holder et våget øje med en eventuel forværring i psykopatologien hos de patienter man behandler.

Kilder:

(1) Incidence and predictors of activation syndrome induced by antidepressants. Tsuyoto Harada M.D., Kaoru Sakamoto M.D. Ph.D.*, Jun Ishigooka M.D. Ph.D. DOI: 10.1002/da.20438
(2) Antidepressant-induced jitteriness/anxiety syndrome: systematic review Lindsey I. Sinclair, David M. Christmas, Sean D. Hood, John P. Potokar, Andrea Robertson,Andrew Isaac, Shrikant Srivastava, David J. Nutt and Simon J. C. Davies The British Journal of Psychiatry (2009) 194, 483–490. doi: 10.1192/bjp.bp.107.048371


Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 18. december 2022