Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Gerontopsykiatri


Gerontopsykiatrien omhandler de psykiske lidelser hos ældre. Dette parallelt med gerontologi, der omhandler de almindelige psykiske tilstande hos ældre. Aldersgrænsen, for hvornår patienterne er "ældre" er ikke specifikt fastlagt.

Der er 5 sygdomme, der dominerer i gerontopsykiatrien, de begynder alle med D:Demens

Beskrevet i specialartiklen med samme navn. Der er ca. 5 % af alle over 65 år, der er moderat til svært demente. Antallet stiger eksponentielt med fordobling for hver 5.te leveår til ca. 33 % hos de 95 – 99årige. Udgifterne til behandling af en dement stiger med sværhedsgrader. De sværeste koster således omkring kr. 200.000 på årsbasis, modsat de mildeste dementes udgift på ca. kr. 50.000. Ved udredning for demens afklares om tilstedeværelsen og sværhedsgraden af demens. Man kan derefter rette et evt. behandlingstilbud så effektivt som muligt. Det er ligeledes vigtigt med information og undervisning af pårørende og personale. Et specielt problem er bevarelse af kørekort, dette problem er nu bedre belyst efter indførelse af obligatorisk demenstest før fornyelse af kørekort efter det fyldte 70 år . De hyppigste symptomer omfatter svækket hukommelse, nedsat evne til at formulere sig, bortfald af tidligere indlærte komplekse handlinger (eksempelvis at kunne tage tøj på eller betjene apparater), manglende genkendelse af sig selv i spejlet, manglende evne til at regne, manglende rumoplevelse, manglende initiativ, personlighedsændringer etc.

Delirium

Delirium kan være både som følge af alkoholmisbrug og som følge af anden pågående sygdom. Delirium er en farlig tilstand med en ikke ubetydelig dødelighed på ca. 20 %. Risiko for delirium er høj alder, dårlig ernæring, nylig operation eller miljøskifte samt medicinering med mange forskellige mediciner. Kardinal for delirium er bevidsthedsforstyrrelser med akut opstået tilstand, der skifter fra time til time, kompromitteret korttidshukommelse. Traditionelt opdeles bevidsthedsforstyrrelse i tre grader, fra nedsat bevidsthedsintensitet, nedsat bevidsthedsklarhed og nedsat bevidsthed. Af andre hyppige iagttagelser kan nævnes: Manglende øjenkontakt, ”sort tale”, desorientering, hallucinationer, paranoia, angst, vredladenhed og flugt fra afdelingen. Den organiske hyppigste årsag til delirium er urinvejsinfektion, man skal dog samtidig tænke på en række andre sygdomme, så almindeligvis iværksættes omfattende undersøgelser til opsporing af den udløsende årsag. Det diskuteres fortsat i de videnskabelige selskaber, hvad den egentlige mekanisme for udvikling af delirium består af. Den bedste behandling er naturligvis sanering af den udløsende årsag. Plejepersonalet skal være godt undervist for at pleje og opspore patienterne. Der foreligger ingen gode videnskabelige undersøgelse med medicinsk behandling.

Depression

Depressionhos ældre, er som hos yngre, en meget alvorlig sygdom. Den adskiller sig ikke principielt fra depressioner hos yngre. Behandlingen er også den samme. Måske med lidt hyppigere anvendelse af ECT.

Druk

Alkoholmisbrug og overforbrug af alkohol er en af de store årsager til udvikling af demens. Vi har i Danmark efterhånden oparbejdet et dagligt alkoholindtag, der når vi kommer op i årene, er alt for stort. Det må indskærpes at sundhedsstyrelsens maksimale anbefalinger om alkoholindtag hos ældre er noget anderledes. Den anbefales således kun at indtage en enkelt genstand pr dag.

Droger

Det er særdeles hyppigt efter mange års unødvendig forbrug af beroligende medicin eller sovemedicin, at dette i en høj alder kan efterligne en egentlig demens tilstand. Det er meget vigtigt, at alle og specielt lægerne husker at beroligende mediciner og sovemedicin kun skal anvendes i meget korte og velafklarede episoder. Endvidere revurderes løbende om der er fortsat grundlag for at fortsætte med anden type medicin.

Der er endvidere psykosetyper, der kun ses hos ældre, en af disse er parafreni, der kun ses hos enlige åndsfriske ældre.


Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 14. september 2018