Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Induceret psykose


Udtrykket induceret psykose omfatter den situation, hvor en ellers rask person "smittes" med en psykose. Når man altid anvender anførselstegn ved ordet smitte, skyldes det, at ingen psykose smitter i ordets egentlige betydning. Det kan ikke afvises at psykose kan være opstået som følge af betændelse med virus, bakterier eller andre mikroorganismer, der er gryende evidens for, at toxoplasmose spiller en vis betydning for udvikling af skizofreni, men ved induceret psykose er der en helt anden symptomatologi og udvikling. Som det er anført i afsnittet om de legemlige lidelser, er der enkelte sygdomme, der er opstået som følge af infektion, og som derfor principielt kan smitte, men der anvendes ikke her udtrykket, induceret psykose. Man har også brugt synonymet "Folie à deux", der er det franske udtryk for induceret psykose og oversat betyder "galskab hos to".

Krav til diagnosen:
  • En person har nær tilknytning til en psykotisk person.
  • Herefter "overtages" de psykiske symptomer.
  • Disse symptomer svinder uden behandling ved adskillelse af de to personer.
  • Personen der får den inducere psykose er ofte primitiv, letpåvirkelig og domineret af den psykotiske.

Behandlingen er enkel og altid vellykket. Den "smittede" skal adskilles fra den originære psykotiske.


Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 24. januar 2023