Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Børnemishandling


Vores yndige land har en noget kedelig rekord på området børnemishandling. I den industrialiserede verden dør ca. 3.500 børn som følge af vanrøgt eller mishandling hvert eneste år. I Danmark drejer det sig om 8 dødsfald om året, hvilket procentuelt er meget højt. Alle lande fraset Somalia og USA har underskrevet FN’s konvention om børns rettigheder.

Vi kalder det børnemishandling når et barn påføres skader gentagne gange, det være sig ved simpel fysisk vold, brændemærkning med cigaretter, indespærring, udsultning - desværre er det kun fantasien, der sætter grænser.

De mishandlede børn er ofte under 1 år, og det er næsten altid forældre eller stedforældre, der udfører vanrøgten eller mishandlingen. Det er i andre lande almindeligt med fysisk afstraffelse, således tæver 94% af de engelske forældre og 97% af de amerikanske forældre deres børn. Kun 7 lande (bl.a. Danmark) har afskaffet revselsesretten. Vi kender ikke de præcise tal for antallet af mishandlede børn i Danmark, men regner med ca. 300 der bliver "afstraffet" eller mishandlet pr år.

Krænkerne, (læs forældrene) har ofte dårlige sociale forhold, med dårlig økonomi, psykisk sygdom, misbrug og dårlig bolig. Der findes dog børnemishandling sted i alle sociale lag. Forældrene fører ofte en negativ social arv videre. Det er almindeligt med social isolation uden kontakt til familie, naboer eller vennekreds.

Børnene bærer præg af mishandlingen, har ofte brækkede lemmer, er stamkunder på skadestuen. De har blå mærker over hele kroppen og mistrives.

Det er ikke forældres ret at mishandle eller afstraffe deres børn. Børn er ikke forældres ejendom, men har krav på et værdigt liv. Det er alles pligt at skride ind ved mistanke om børnemishandling, hellere have et ødelagt forhold til en nabo, end at være medskyldig til at et barn får ødelagt sit liv. Overvej derfor henvendelse til de sociale myndigheder ved mistanke, hvor man kan iagttage følgende suspekte forhold:

  • Gentagen gråd fra beboelse, hvor det synes klart at barnet græder af fysisk smerter. (Det kan være svært at skelne.)
  • Barnet virker usoigneret med snavset tøj, der ikke passer, lugter af uvasket barn, er beskidt og med fedtet hår.
  • Barnet har ofte blå mærker, blodunderløbne skrammer, brud på knogler.
  • Barnet efterlades alene uden tilstrækkeligt opsyn.
  • Kontakten til barnet er aparte, kan enten være ekstrem genert og sky eller påfaldende kontaktsøgende.


Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 30. december 2022