NetPsychs Brevkasse

Email icon Er min psykolog god nok?
Jeg henvender mig til denne NetPsycks Brevkasse for at høre om hvordan en pskykolog egentlig arbejder med psaykoanalyse, eller om det er forskelligt, men om der findes nogle overordnede regler.
Mit spørgsmål kommer da jeg føler når jeg går fra en psykolog jeg går hos ca hver 14. dg., at jeg føler at jeg bekymre om samtalen vi har haft den gældende dag, hvor jeg føler at psykologen ikke går i dybden men er mere overfladisk og at jeg har forsøgt at spørge til denne psykologs terapiform og føler at psykologen bliver irreteret og hellere vil snakke om løst og fast. Jeg har været til en del samtaler, og det er jo lidt svært at tale med nogen, for denne psykolog er en der har mange klienter, og ser også det som noget godt at der er kø.

Jeg får da noget ud af at gå der, men jeg føler jeg bruger meget tid på at tænke på "hvorfor sagde psykologen sådan...eller hvorfor blev psykologen irreteret... Jeg føler også at jeg skulle kunne sige det til psykologen selv, men føler at det er meget svært på en konstruktiv måde, især at psykologen ønsker at lytte til det.. Jeg har jo vist tillid, og fortalt en del om mit liv og føler at jeg ikke bare kan stoppe sådan, også fordi hvad gør jeg så, og min læge ønsker at vide hvordan det går, og jeg føler måske det er mig der fejltolker, for der er vel mange metoder at behandle klienter på.

Denne psykolog har jeg fået anbefalet, og psykologen har lang uddannelse bag sig, måske er det forkert at sige på denne brevkasse hvor I jo er psykologer/psykiatere som jo kender til arbejde med psykoterapi... Jeg har haft svært ved at finde et sted tale med nogen om det, og nu prøver jeg her med en vis følelse af "kan jeg tillade mig det"...

Med venlig hilsen Ditte.
Svar (8 aug 2002)
Kære D.

Uanset om du går til en privatpraktiserende eller en offentligt ansat psykolog er det dine problemer, som psykologen og du i fællesskab skal søge at forstå og at løse. Samtalen må altid tage udgangspunkt i, hvor du er henne lige nu, hvad du oplever lige nu, og hvordan du opfatter problemet. Det er muligt, at psykologen kan have en anden forståelse af dine próblemer når de er formuleret, men det ændrer ikke ved, at det er psykologens opgave - og eneste farbare vej frem i et terapiforløb, at tage udgangspunkt i, hvordan du oplever tingene. I en terapisituation med psykoanalytisk udgangspunkt er det kun din formulering af problemnerne, der tæller. En psykolog kan derfor ikke være uenig, være irriteret eller på anden måde være have en anden dagsorden end den vej du vil. Hvis der ikke er tale om en negativ overføring på din psykolog, og du er overbevist om at psykologen bliver irriteret, skal du tage det op med psykologen. Har han/hun ingen forståelse for dine oplevelser er der nogle alarmklokker hos mig der ringer. Så må du overveje om du og psykologen harmonerer godt nok sammen.
En psykoanalytisk uddannelse er ikke knyttet til cand.psych.-uddannelsen, men er en uddannelse som en klinisk psykolog må tage som efteruddannelse. Det er en længerevarende uddannelse, og kun de færreste psykologer har en psykoanalytisk uddananelse, selv om de anveder elementer fra psykoanalysen i deres terapeutiske forløb. Efteruddannelsen indebærer, at psykologen selv har gennemgået et terapeutisk forløb. Kun de færreste psykologer har gennemgået en så grundig uddannelse, og kan derfor lettere lave elementære fejl i et terapeutisk forløb.

Med venlig hilsen

Palle Hoffmann


«« Tilbage