Artikel udskrevet fra www.netpsych.dk

Bodili Distress SyndromeDette er den ”nyeste” psykiske sygdom. Grunden til citationstegnene er, at sygdommen har været kendt i en årrække, men først nu er de forskellige symptomer og fund blevet samlet og beskrevet særskilt. BDS er en såkaldt funktionel sygdom, altså en sygdom, hvor der er mange legemlige symptomer, men hvor der ikke kan påvises noget fysiologisk galt ved klinisk undersøgelse, blodprøver, røntgenundersøgelser eller skanninger.

Som tiden går får vi flere og flere opdagelser, der kan forklare, at de psykiske sygdomme ikke er opstået som følge af svigt i barndommen, stress eller andre udefrakommende hændelser. Vi få hvert år en ny genetisk opdagelse, der påviser genetiske fejl hos de psykisk syge. Et godt eksempel er, de patienter med panikangst der han en fejl i de receptorer, der måler iltindholdet i blodet. De receptorer er defekte og sender derfor besked om, at iltindholdet er for lavt, men angst til følge idet den efterfølgende hyperventilation forskyder syre- base balancen og fremkalder den velkendte angst.

På den anden side kan stress og psykiske lidelser forværre livskvaliteten og fremprovokere et mere ondartet legemligt sygdomsforløb. Det er her ganske velkendt, at hjertepatienter, der udvikler depression, har meget højere dødelighed end de der slipper for depression.

Vores psykiske og fysiske helbred er således et kompliceret samspil, hvilket er forklaringen på, hvorfor nogle mennesker tilsyneladende kan tåle alt, mens andre udvikler svære symptomer efter tilsyneladende minimalt stress.

BDS eller de funktionelle lidelser har indtil nu været beskrevet som somatiseringstilstand med følgende undergrupper som eksempler: irritabel tyktarm, kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi.

Vi afgrænser nu BDS med:

Symptomer fra maven med irritabel tyktarm

Symptomer fra bevægeapparatet i form af fibromyalgi

Symptomer fra Hjerte og lunger som ved angst anfald

Almene symptomer som ved kronisk træthedssyndrom

Der skal være mindst 3 symptomer fra mindst 4 hovedgrupper i en periode på over 2 år og symptomerne skal være generende i en grad der påvirker funktionsniveauet.

Behandling er undervisning i fysiologi, smertefysiologi og indlæring af systematisk arbejde med stress, smerte og sygdom. Det er ingen mirakelkur, men beskrives som lovende. Patienterne er oftest glade for at blive informeret om at det i bund og grund blot er kroppens reaktion på langvarigt stress.


Erik Kjærsgaard
Sidst opdateret: 30. december 2022