Affektive lidelser


Disse sindslidelser omfatter en række tilstande, hvorved stemningslejet afviger markant og i sygelig grad fra det almindelige. Alt efter den kliniske fremtoning skelnes mellem:

  • Depression - tilstand, hvor det forsænkede stemningsleje og tristheden er det dominerende symptom.
  •  
  • Mani - tilstand overvejende præget af opstemthed, øget energi og aktivitet.
  •  
  • Blandingstilstand - tilstand hvor der i samme sygdomsperiode både er maniske og depressive symptomer.
  •  
  • Bipolært syndrom - sygdom, hvor der er klart adskilte maniske og depressive perioder, således at man i neutrale perioder på ingen måde er syg.
Alle hovedgrupperge ken underopdeles i klart adskilte selvstændige sygdomsbilleder, specielt må det fastslåes at depression er rigtig mange forskellige sygdomme samlet under samme billede.

De tre førstnævnte betegnes også som de affektive psykoser. Der er dog yderligere to undergrupper, hvor symptomerne ikke er så svære, men hvor der alligevel er begrænsninger i livskvaliteten. De omfatter:

  • Dysthymi - tilstand med mere end 2 års varighed af konstant lettere depressiv forstemning, men hvor symptomerne på intet tidspunkt opfylder kriterierne for egentlig depression.
  •  
  • Cyclothymi - vedvarende stemningsuligevægt med symptomer både i manisk og depressiv retning varende over 2 år, også her må tilstanden på intet tidspunkt opfylde kriterierne for mani eller depression.