Retslægerådet


Retslægerådets opgave er at afgive erklæringer og lægelige skøn til offentlige myndigheder. Dettte med det specielle faktum, at retslægerådes erklæringer obligatorisk er udfærdiget uden egentlig patientkontakt

Retslægerådet består af en formand med to afdelinger under sig. Disse er opdelt i psykiatriske eksperter og eksperter i legemlige lidelser, hvert af disse områder har ca. 6 ordinære medlemmer. Der er herunder tilknyttet i alt 150 særligt sagkyndige læger og tandlæger til retslægerådet. Der er slutteligt tilknyttet et sekretariat til retslægerådet. Kvalifikationerne for at blive medlem af retslægerådet omfatter stort set samme kvalifikationer som til besættelse af et professorat, og annonceres med opslag i Statstidende. Efter vurdering kan lægen således udnævnes efter kongelig beskikkelse for en periode på 6 år. Stillingen opslås herefter på ny, og man søger stillingen på igen fod med andre.

Sagerne der vurderes af retslægerådet omfatter typisk 20 %, færdselssager - spirituskørsel eller kørsel i medicinsk påvirket tilstand, kønsskiftesager (meget få) 10 % vanskelige sager fra patientklagenævnet., 15 % faderskabssager og diverse vanskeligt klassificerbare administrative sager.

De psykiatriske sager til behandling i retslægerådet opdeler sig som sanktionsspørgsmål (mentalerklæringer) 55 %, klager over tvang i psykiatrien 5 %, Ændring af foranstaltning (behandlingsdomme / anbringelsesdomme) 30 %, Ændring af farlighedsdekret 3 %.

Gennemsnitsbehandlingstiden for en sag i retslægerådet er fire uger.

Retslægerådet vurderer således om mentalerklæringernes kvalitet er i overensstemmelse med god daglig standart. Det er således nødvendig med indhentning af yderligere materiale i ca. 18 % af sagerne. Der tilstræbes naturligvis at vurderingerne er ens fra landsdel til landsdel. Ved enhver påstand om forvaring eller anbringelse på sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland er det obligatorisk med en udtalelse fra retslægerådet.

Det må slutteligt atter fastslås, at retslægeråde ikke har personlig kontakt til kliernterne. Alle udtalelser bliver baseret på erklæringer fra andre læger. Det er ikke ualmindeligt, at Retslægerådet bedømmer, at en kollega har været "forblændet" af patienten og derfor omgør erklæringsskriverens konklusion og anbefaling.Relevante links og adresser