Psykose


Psykosebegrebet dækker de sindstilstande, hvor man ikke er i stand til at teste sandhedsværdien af ens tanker, følelser og forestillinger. Denne officielle definition er ikke optimal, idet alle på et eller andet tidspunkt har været psykotiske, det bedste eksempel er en stormende forelskelse, ligesom stærkt religiøse og politiske fanatiske personer falder ind under denne definition. Det er derfor med klare undtagelser at psykosebegrebet er indført. Det bemærkes ligeledes at man ikke med psykosebegrebet siger noget om, hvorfor en person er blevet psykotisk. Der findes psykotiske træk ved flere sindslidelser eksempelvis:

  • Pensionisten, der med sin tiltagende alder ikke længere kan huske, at ægtefællen er afgået ved døden, ligesom børnenes navne er forsvundet. Her er der psykotiske træk ved demens.
  • Misbrugeren, der under en dårlig stofoplevelse eller i abstinensfasen ser de berømte lyserøde elefanter danse rundt i lokalet. Dette kaldes for en stofpsykose.
  • Pensionisten, der aleneboende ikke har det storet netværk, og trods bevarede åndsevner tydeligvis føler sig udspioneret. Dette kan være et tegn til parafreni
  • Personen, der fra dag til dag pludseligt hører stemmer og oplever at en fremmed magt sender laserstråler ind i hjernen på ham. Dette kan være tegn på skizofreni.
  • Den midaldrende kvinde, der gradvist bliver mere og mere trist med koncentrationsbesvær, tunge tanker og nedsat kapacitet. Efter nogle uger anser hun selv sin situation som en velfortjent straf for den gang i barndommen hvor hun stjal slik i en forretning. Her er det psykotiske træk ved en depression.
  • Den fredelige bogholder, der over nogen tid bliver mere og mere foretagsom med løftet stemningsleje, nedsat søvn og øget pengeforbrug. Til sidst mener han at være universets hersker. Dette ses ved mani.

Disse meget forskellige sygehistorier har alle psykotiske træk, og der er vidt forskellige årsager og forskellige behandlinger heraf. Det er karakteristisk, at visse typer psykoser udvikler sig gradvist over nogle måneder, hvor først de pårørende og vennekredsen mærker et skred i personligheden hos patienten. Andre former kan komme fra time til time. Det er specielt vanskeligt ved de langsomt udviklende psykoser, at trække en streg, for hvornår personen går fra at være excentrisk eller aparte til at være psykotisk. Man opererer her ofte med patientens egen opfattelse af sin situation. Når symptomerne ikke opfattes som jegfremmede eller personlighedsfremmede med ophævet indsigt i symptomerne, da er man psykotisk.