Transkraniel magnetisk stimulering / TMS


Det har altid været vanskeligt at behandle depression.. Sygdommen depression er psykiatriens forkølelse, det er den hyppigste alvorlige psykiske lidelse med livstidsrisiko på omkring 25 % hos kvinder, mens mænd har ca. 9 % risiko. En ubehandlet depression er forkrøblende og varer mellem ½ til 2 år. Depressionen er således en alvorlig, langvarig og invaliderende lidelse, og arbejdsmæssigt den hyppigste årsag til sygefravær af alle sygdomme i den vestlige verden.

Depression kan behandles med samtaleterapi, medicin eller ECT, men ingen af disse behandlinger er perfekte og de efterlader en stor del tilbage uden et godt resultat. Man har siden 1800 tallet forsøgt sig med magnetbehandling. D’Arsoval beskrev i 1896, at han oplevede lysglimt i øjnene, når han holdt sit hoved til en magnetisk spole. I 1985 rapporterede Barker et al om transkraniel magnetstimulering i sin nuværende form. Ved behandlingen placeres en magnetisk spole i kontakt med huden over den region, der ønskes behandlet

Behandlingen reserveres til de patienter, der ikke tåler medicin eller ikke ønsker ECT. Behandlingen består af udsættelse for magnetiske impulser i hjernen, mens man er i vågen tilstand, idet man ikke kan mærke behandlingen. Behandlingen varer ca 20 minutter og gives dagligt i en måneds tid. Der er dokumenteret effekt i ca. halvdelen af tilfældene.