Vitaminer, sporstoffer og psykenEn lang række af vitaminerne og sporstofferne har betydning for psyken og udvikling af psykiatriske lidelser. Disse er beskrevet i denne artikel. Hvis læseren har yderligere viden, modtager jeg gerne en mail. Vitaminerne bogstaveres fra bogstavet a og opefter med flere undertyper og de deles traditionelt op i de fedtopløselige og de vandopløselige. Opdelingen er vigtig idet de fedtopløselige kun kan optages, når vi samtidig spiser et fedtholdigt måltid.

A vitamin er vist at have indflydelse på generaliseret angst og depression (4), resultaterne er dog beskrevet udfra et materiale på sølle 80 patienter.

B6 vitamin er gentagne gange blevet lovprist som glimrende middel mod depression, men kontrollerede undersøgelser kan ikke påvise nogen effekt. (1)

B12 vitamin har ikke kunne bedre cognitive funktioner i nogen randomiseret undersøgelse. (3)

C vitamin er vist at have indflydelse på generaliseret angst og depression (4), resultaterne er dog beskrevet udfra et beskedent materiale.

D-vitamin: Siden 1982 har vi vist, at der er D-vitaminreceptorer i hjernen, men ikke kendt betydningen af disse. En receptor er bedst sammenlignet med en lås således er en D-vitaminreceptor en lås, hvor i kun D-vitaminet passer og kan låse op og dermed få cellen til at reagere.
 
Når vi undersøger mus, der er gen manipuleret til at have defekte D-vitaminreceptorer, findes der mange tegn på angst, ligesom mennesker med nedsat D-vitamin indhold i blodet generelt scorer højere på angst undersøgelser end andre. D-vitamin er ligeledes en potent fremmer af ”Nerve growth factor”, altså den faktor der for nervevæv til at vokse. Dette kan være en del af forklaringen på den gamle observation om, at skizofrene oftest er født i de sene vintermåneder hvor det naturlige D-vitamin niveau grundet nedsat solenergi er lavest.
 
I Finland har man fulgt over 9.000 mennesker født i 1966 gennem livet for deres niveau af D-vitamin i deres første leve år og senere udvikling af skizofreni. Det er nu vist at denne population havde mindre tendens til at udvikle skizofreni, hvis børnene fik D-vitamin tilskud.
 
D-vitamin har også effekt på udvikling af vinterdepression og i en ret ny hollandsk undersøgelse, har der været påvist klare sammenhænge mellem lavt D-vitamin niveau og depression. Det ligger da lige til højrebenet at indtage D-vitamin frem for at gribe til antidepressiv behandling.

E-vitamin: der har ikke i noget dobbeltblindtestet studie kunne påvises nogen positiv effekt af E-vitamin.(2)


Mineraler:

Zink (eng:zinc) fungerere som et væsentligt sporstof of er indeholdt i flere enzymatiske systemer. Der er rimelig evidens for, at zinkmangel forværrer depressive symptomer.(5)


 Relevante links og adresser
Referencer:
1. Malouf R, Grimley Evans J. Vitamin B6 for cognition. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD004393. DOI: 10.1002/14651858.CD004393

2. Electronic searches of Biological Abstracts (1982-2001), The Cochrane Schizophrenia Group's Register (January 2001),

3. Malouf R, Areosa Sastre A. Vitamin B12 for cognition. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD004394. DOI: 10.1002/14651858.CD004394

4. Indian Journal og psychiatry: 2012 Jul;54(3):244-7. doi: 10.4103/0019-5545.102424

5.Nutrition: 2018 May 9;10(5). pii: E584. doi: 10.3390/nu10050584.
Zinc, Magnesium, Selenium and Depression: A Review of the Evidence, Potential Mechanisms and Implications.
Wang J, Um P, Dickerman BA, Liu J.