Stalking
 

 
 
Et sammentræf af adfærd og hændelser der påføres et andet menneske og som af ofret opleves som gentagen påtrængende og uønsket kontakt.

Stalking karakteriseres som en særlig type af adfærd og aktiviteter, der af offeret opleves som uuønsket, gentaget og vedvarende og oftest forstyrrende og skræmmende for ofret.

Stalking er ikke kun chikane, men chikanen er typisk en del af stalkingen. Stalkeren er typisk en mand og i få tilfælde en kvinde. De kan være meget behagelige og charmerende personer, nogen kan virke generte og andre socialt mindre kompetente.
I mere end halvdelen af tilfældene, er stalkeren en person som ofret kender i forvejen. I omkring en tredjed
el af tilfældene er stalkeren en helt fremmed.

I få tilfælde er stalkeren reelt psykisk syg. I de fleste tilfælde er han psykisk ustabil og man kan genkende ham på visse psykologiske karaktertræk som; jaloux, dominerende, manipulerende, humørsvingende, har aggressive tendenser, lavt selvværd, klæbede adfærd, sygelig forelskelse, selvoptagethed.
Stalkere kan være meget vedholdende. Gennemsnitligt varer et forløb godt 2 år, men der er set forløb der varede 5, 10, 20 år!
Stalkere synes at være bedre stillet uddannelses- og erhvervsmæssigt, end andre personrelaterede kriminelle.

Stalkere kan inddeles i 5 grundtyper

Den afviste: Er blevet afvist af et andet menneske, som kan være en partner, kæreste, date, ven, nabo, bekendt og lignende.

Den intimitetssøgende: Ønsker at etablere en intim relation med et udvalgt andet menneske
.
Den inkompetente: Søger en partner gennem metoder der i sig selv har en modsatrettet virkning.

Den hævngerrige: Forfølgelsen opstår som en respons, på stalkerens oplevelse af krænkelse eller fornærmelse, hvor stalkingadfærden har til sigte at hævne og retfærdiggøre dette.

Den psykopatiske: Er relativt sjældne. Søger at opnå seksuel tilfredsstillelse og kontrol.

Mange mener at stalking er noget der kun sker for kendte personer. Intet kunne være længere fra sandheden!
Langt størstedelen af stalking ofrene er ganske almindelige mennesker, kvinder og mænd - og kun ganske få procent er kendte og berømte personer. Størstedelen er af ofrene, omkring 80%, er gennemsnitlige kvinder - studerende, uddannede, ikke-uddannede, erhvervsaktive, arbejdsløse og husmødre. Kun omkring 20 % af ofrene er mænd.

Omkring to tredjedele af ofrene er bekendt med deres stalker enten som; eks-kærester, eks-dates, tidligere eller nuværende ægtefælle, som naboer, som kollegaer, som bekendte, eller som familiemedlemmer. Nogle gange er parterne fuldstændigt tilfældige.

Kategorier af stalking

Partnerstalking: Stalking der foregår i en aktuelt relation mellem ægtefæller, samlevende eller kærester. Ofret oplever sig ofte overvåget og forfulgt af partneren både i hjemmet og udenfor hjemmet. Det kan være svært for ofret at bryde forholdet, dels på grund af frygt for repressalier mod dem selv, dels af frygt for repressalier mod eventuelle børn og andre nære relationer, og dels af frygt for utilstrækkelige beskyttelsesmuligheder.

Cyberstalking: Stalking som udelukkende starter og foregår via internettet, mobil og andre elektroniske medier, altså forfølgelse som ikke kommer uden for det elektroniske.

Arbejdsplads stalking: Stalking som opstår via arbejdspladsen, hvor stalkeren kan være hævngerrig, og med en følelse af at være snydt, bedraget eller krænket.

Stalking af kendte: Stalking der er motiveret af en fanatisk optagethed af en kendt og berømt person, som kan være en TV-vært, filmstjerne, musiker, skuespiller, en politiker og andre lignende.

Signaler og tegn på at du kan være stalket... Hvis du oplever at nogen du kender udviser:

• Forfølgelse eller Upassende og påtrængende adfærd
• At vedkommende pludselig begynder at dukke op, på steder hvor du normalt færdes
• Uønskede telefonopkald, som ofte bliver afbrudt, mails, breve og sms
• Uønskede gaver, blomster, chokolade eller døde fugle, råddent kød, eller visne blomster
• Bestilling af services i offerets navn, som taxa, ambulancer, pizzaer og lignende
• Identitetstyveri; oprettelse af bankkonti, web-stite, kontakter til institutioner, i dit navn
• Direkte eller indirekte trusler
• Falsk rygtespredning; om at du er utro, pædofil, socialbedrager eller misbruger
• Beskadigelse af ting eller ejendom
• Overgreb af enhver art
Kan du nikke genkendende til noget af ovenstående, så er du sandsynligvis udsat for stalking!
Afvisning af stalkeren.
Om han så truer med selvmord! Undlad at svare. Han vil gøre alt, for at få kontakt.
Ved at forhandle med en stalker, der får dig til at føle dig utilpas, eller får dig til at føle dårlig samvittighed, - så tændes hans forventninger og håb om yderligere kontakt.
Kontakt politiet og fortæl hvad du er udsat for, men forinden må du have samlet beviser:
• Noter og gem alle beviser: Sms-beskeder, mails, breve, gaver og andet
• Optag så eventuelle opkald og trusler over telefonen.
• Noter alle fysiske og konkrete henvendelser også selv om du ikke har konkret dokumentation for dem. Noter eventuelle vidner.
• Lav en liste med dato og tidspunkter for alle henvendelser.
• Få nogen til at hjælpe dig med at samle beviserne.
• Få en advokat

Kontakt en kriserådgivning eller et krisecenter for at få råd og vejledning og/eller hvis du er utryg dit hjem
Fortæl alle omkring dig hvad du bliver udsat for, naboer, genboer og kollegaer.

Fortæl dit barns institutioner og din sagsbehandler om din situation. De kan blive kontaktet for få fortalt 'sandheden' om dig, eller for at få oplysninger om dig.

Opsøg venner og familie, vær sammen med andre du er tryg ved - og lad dem hjælpe og støtte dig i den udstrækning de kan.

Opsøg professionelle hjælpere som; din læge, en psykolog, en psykoterapeut. Undlad at gå alene med det. Stalking er psykisk meget skadeligt.
Undgå at trække dig fra dit netværk. Du har brug for dem!

Hold fast i dig selv! - Vid at det er dig som er eksperten - det er dig som ved hvad du oplever!

Hvis du føler dig livstruet og i fare - så ring til politiet omgående! Ring 112