Incest, (seksuelle krænkelser)


Hvad er seksuelle krænkelser?
Seksuelt misbrug af børn eller seksuelle overgreb på børn indebærer, at en voksen eller en anden ung udnytter et barn til at tilfredsstille egne seksuelle behov. Den voksne involverer barnet i en seksuel aktivitet, som barnet ikke har nogen sproglig eller erfaringsmæssig forudsætning for at forstå eller forholde sig til; barnet er blevet involveret på den voksnes præmisser.

Der er tale om børnemishandling, og det er forbudt.

Seksuelle krænkelser af børn og unge kan være mange ting, fx:
 • Incest
 • Pædofili
 • Voldtægt
 • Exhibitionisme
 • børneprostitution
 • at være udsat for seksualiseret sprog
 • at overvære pornofilm
 • at overvære voksensex
 • at blive befamlet
 • seksualiseret vold
 • at deltage i onani eller oralsex
 • samleje

Seksuelle krænkelser berøver barnet dets naturlige uskyld og sunde udvikling. Barnet/den unge bliver forkrøblet på sjæl og nogle gange legeme (ved psykosomatiske symptomer) og det krænkede barn kommer til at føle sig forkert, anderledes, skyldig og isoleret.

Problemerne strækker sig også ind i voksenlivet. Det går især ud over selvfølelse, identitet og selvtillid. Tilliden til andre bliver vendt til dens modsætning, nemlig en dyb mistro til andre mennesker og til verden. Skyld, skam og angst præger til stadighed den krænkede.

Tvivl, usikkerhed, angst og mistro vil præge tilværelsen, og der skal bruges megen energi på at bevare hemmeligholdelsen og tabuet, bekæmpe skammen og følelserne af at være mislykket og forkert. Barnets mulighed for at få realitetstestet eller afprøvet sine egne følelser og oplevelse af normer og grænser er praktisk talt ikke eksisterende, og er derfor med til at forværre traumet. Ofte resulterer det i, at barnet forkaster sine egne følelser, så det til sidst ikke ved, hvordan det egentlig skal forholde sig til misbruget, og ender til sidst med, at han/hun bare føler sig forkert. Det ulige forhold mellem barnet og den voksne, hvor barnet er afhængig af fars og mors kærlighed, og måske samtidig skal bære ansvaret for familiens fortsatte eksistens som familie, indebærer, at barnet opgiver sin oprindelige følelse af at blive krænket, at grænserne overskrides af den voksne, og ender med at barnet må give afkald på retten til sine egne følelser, for til sidst at fortrænge, at de nogensinde har eksisteret.

Hvad er incest?

Der findes ingen entydig definition, men i tidens løb er incest formuleret således:

"Incest forekommer, når et familiemedlem - d.v.s. en person som enten permanent eller midlertidigt opfylder den rolle - i en magtfuld position forsøger at tilfredsstille et behov f.eks. et magtbehov, behov for nærkontakt, for accept o.s.v. hos et andet familiemedlem i en mindre magtfuld position ved at seksualisere dette behov. Seksualiseringen kan gælde alt fra kærtegn, kys, gentagne verbale ytringer om personens bryster og andre legemsdele til oralt, analt og genitalt samleje og masturbation med eller foran offeret."
Eva Hildebrand

"Incest begås når voksne udnytter et barns behov for ømhed og nærhed, deres mangelfulde erfaring og afhængighed til at dække sex- og magtbehov."
Karin Halvorsen, Aker Sykehus

"Incest er enhver form for seksuelt misbrug af børn begået af en person, der uanset slægtsforholdet i øvrigt har en forældrerolle i forhold til barnet, og som misbruger dette afhængighedsforhold på en måde som medfører psykiske, fysiske eller seksuelle skader."
Berl Kutchinsky

"Incest fortolkes som alle former for seksuelle overgreb og handlinger udøvet over for børn og unge af en af dets nære voksne."
Aksel Beldring

"Når en voksen person, som barnet er afhængig af gennem et tillidsforhold og/eller et magtforhold, krænker barnets integritet for at tilfredsstille sine egne seksualiserede behov."
Foreningen mod incest i Valby


Tegn eller symptomer på seksuelt misbrug hos børn og unge:
Psykologiske/følelsesesmæssige symptomer:
 1. Selvmutilerende adfærd
 2. Tillidsbrud
 3. Depression eller angst
 4. Strategier for hemmeligholdelse af misbruget
 5. Alkoholmisbrug – forældrene
 6. Seksualiseret sprog
 7. Udtalt frygt for berøring
 8. Seksuelle identitetsproblemer
 9. Mareridt og eller angstfyldte fantasier
 10. Seksualiseret adfærd
 11. Skam
 12. Selvmordstrusler/forsøg
 13. Prostitution
 14. Stofmisbrug


Omfanget af seksuelt misbrug
 • Ca. 10% af gruppen børn og unge op til 18 år bliver seksuelt misbrugt
 • Misbruget foregår i alle socialgrupper, dog med en svag overvægt på de mest belastede grupper
 • Der bliver misbrugt 2 piger for hver dreng
 • Krænkerne er hovedsagelig mænd over for piger
 • 26% af drengene misbruges af kvindelige krænkere
 • Halvdelen af overgrebene foregår inden børnene er 12 år
 • 42% foregår indenfor familien (hvis ofret er pige/kvinde)


Nogle følgevirkninger af incest:
 • Vrede
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Forkrampet forhold til egen krop
 • Problematisk forhold til det andet køn
 • Problematisk forhold til seksualitet og kærlighed
 • Problematisk forhold til mad/søvn

Der viser sig problemer med:
 • at holde fast - være vedholdende
 • at begå sig socialt med andre
 • at sætte grænser
 • at vide hvad der er normalt og unormalt

Oplevelsen at: »der er ikke noget godt her i livet til mig« er almindelig.

Hvad siger straffeloven?
Straffeloven § 210: Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linie, straffes med fængsel i indtil seks år.
Stk. 2: Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel i indtil to år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.
Stk. 3: Har anden kønslig omgængelse end samleje fundet sted, bliver en forholdsmæssig mindre straf at anvende.
Straffeloven § 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil fire år.
Stk. 2: Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.Relevante links og adresser