Narcissisme


Navnet stammer fra græsk mytologi.
Narkissos var en græsk yndling, der forelskede sig i sit eget spejlbillede. Han forelskede sig så meget, at han sygnede hen og mistede interessen for alt andet, bl.a. for nymfen Ekko, der længe havde sværmet for ham. Til sidst sygnede hun også hen, fordi Narkissos ikke var interesseret i hende. Hun svandt ind til næsten ingenting. Tilbage var kun hendes stemme - som et ekko.


Symptomer:
De mest almindelige tegn på en narcissistisk personlighedsforstyrrelse - narcissisme - er:
 1. En svingende selvfølelse. Det ene øjeblik føler personen almagt og ufejlbarlighed. I næste øjeblik dyb afmagt, skam, mindreværd og selvhad.
   
 2. Stor sårbarhed over for kritik.
   
 3. En indre følelse af tomhed, manglende livslyst og meningsløshed. Oplever et savn, rastløshed og manglende engagement. Derfor går personen tit på jagt efter lystoplevelser og stimulanser, som kan give intensitet og mening med livet.
   
 4. Klager over egne kropsfunktioner. Er optaget af sin egen krop og dens funktioner pga. panisk angst for fysisk forfald og for at blive gammel (" hypokondri").
   
 5. Et umætteligt behov for andres opmærksomhed og beundring. Har brug for at være i centrum i et selskab, hvor man tager hensyn til andres meninger og reaktioner. Men det står i kontrast til en mangel på ægte interesse for andre mennesker.
   
 6. Et forstyrret forhold til andre mennesker. Andre bliver typisk opfattet som tilbehør til personens eget liv. Forholdet til andre er tit præget af dyb mangel på respekt. Og forholdet til andre veksler mellem urealistisk idealisering og voldsom foragt.
   
 7. Angst for afhængighed. Narcissisten har behov for at blive bekræftet, men er samtidig bange for at blive afhængig, fordi det rummer faren for at blive svigtet.
   
 8. Misundelse, jalousi og vrede over for andre, som har noget, personen selv mangler.
   
 9. Seksuelle forstyrrelser. Seksuallivet er tilsyneladende rigt med flere skiftende partnere. Men i virkeligheden er det mangelfuldt, fordi evnen til egentlig seksuel tilfredsstillelse og dybere kontakt med andre er mangelfuld. Det er fordi, personen er bange for alt, som truer selvkontrollen. Sex er derfor præstationsorienteret - det skal stabilisere
  selvfølelsen.
   
 10. Usikker identitetsfølelse. Dels som følge af punkterne 1-9, dels pga. forsvarsmekanismerne: splitting, projektiv identifikation og benægtelse.


Narcissisme kan defineres som psykiske træk, som er normal og alderssvarende psykisk udviklingsniveau for spædbarnet. Når de tilhørende forsvarsmekanismer bliver dominerende – også i voksenalderen, taler man om en narcissistisk personlighedsorganisation.
Meget tyder på, at den gennemsnitlige "folkekarakter" har ændret sig i løbet af de sidste årtier. Sygdomme betinget af psykiske skader i de første leveår (præødipal oprindelse) ses i stigende antal. Hvor der tidligere var tale om, at personen var præget af et velintegreret ego med alderssvarende udviklede forsvarsmekanismer, gode kontaktforhold til andre mennesker samt faste værdinormer, så ser vi i dag i stigende grad, at især yngre mennesker udviser narcissistiske træk i forhold til andre.

Man kan ikke sige, at unge mennesker i dag er mere syge end tidligere. Sygdomsbegrebet udvikler sig/ændrer sig konstant. Men er der tale om narcissistiske personlighedsmæssige forstyrrelser, drejer det sig om en alvorlig sygdom.

Frit efter Narcissisme: Selvfølelse eller selvtab? ([udgivet af] Bo Møhl og Peter Thielst) / redigeret af Peter Thielst. - Kbh. : Hans Reitzel, 1983. - 84Relevante links og adresser
Der er mange bøger og film, der omhandler narcissisme, seneste eksempel er:

Kollektivet, spillefilm 2016

Eller specialartikel om personlighedsforstyrelsen:  https://impulskontrol.dk/narcissistisk-personlighedsforstyrrelse/