Opiater


Opiater er en samlebetegnelse for de stoffer, der principielt er udvundet af opiumsvalmuen, og derefter kemisk bearbejdet til forskellige undertyper. Der har i århundrede været misbrug af denne stofgruppe, der stammer fra Asien. Først i det 19.de århundrede fik man raffineret stofgruppen til at være en potent gruppe smertestillende lægemidler. Rå opium kan ved enkle kemiske processer raffineres til misbrugsinteressante undertyper. Alle undergrupper, med misbrug og/eller fornøjelse for øje er forbudt i samtlige lande i verden, bl.a. på grund af den kraftige tilvænning og stærke afhængighed.

I Danmark kom de første undertyper af opiater rigtig frem i midten af tresserne. De hed dengang pakistaner-piller. Snart efter overtog morfinbasen markedet, men siden slutningen af halvfjerdserne har heroinen haft den største markedsandel. Heroin betyder egentlig"den rene" idet man fejlagtigt troede at dette præparat var harmøst i misbrugssammenhæng, de tog grundigt fejl. Heroin kan sprøjtes direkte ind i blodårerne eller den kan ryges. Det er en omskrivelse at tale om rygeheroin, idet stoffet indtages ved, at man anbringer heroinen på sølvpapir, der herefter opvarmes, således at dampene indhaleres. Rygeheroin er særdeles kraftigt virkende, og har fået den uheldige egenskab, at den kan anvendes af alle selv dem med "kanyle-skræk" og dem, hvor de sidste blodårer er ætset op af underlødige stoffer.

Rusen er kort ca. 2-3 timer med højdepunktet i "suset", der varer få minutter i direkte forbindelse med indsprøjtningen/rygningen. Det korte sus giver stort universelt velbehag, og den efterfølgende rus giver ofte "lykkelig ligegyldighed". Der er svær toleransudvikling, hærdede narkomaner kan indtage mængder, der er dødelig for andre. Endvidere kraftig fysisk afhængighed. Man bliver lige så afhængig af rygeheroin som af at sprøjte stofferne. Afhængigheden er meget hurtigt indsættende; i grelle tilfælde skal der kun en til tre fix til på en weekend.

Ved abstinenser iagttages gåsehud, svedudbrud, hurtig hjerteaktion, tåre- og næseflod og søvnbesvær. Der anvendes ofte fejloversættelsen en "Kold Tyrker" idet det engelske udtryk "Cold Turkey" refererer til kombinationen af gåsehud, sved, kuldskærhed og hud som kalkunskind. I dette årtusinde er det mest anvendte udtryk "Nedtur". Under abstinenser er narkomanen i ordets bogstaveligste forstand i stand til at sælge alt, hvad han ejer. Mange røverier mod døgnkiosker eller tankstationer i de senere år er utvivlsomt narkomaner i akut pengenød, for et andet problem er, at forhandlerne "Dealerne" gerne giver kredit på et par tusinde kroner (det modsvarende et dagsforbrug på en til to dage), herefter skal pengene falde, og både rentetilskrivningen og pædagogikken ved inddrivelse af pengene er yderst kontant.

Overdosis, blandt narkomaner betegnet som "OD", er almindelig. Stofferne er opblandet til ukendelige koncentrationer, ikke alle er lige følsomme, og eksempelvis efter et ophold i fængsel, tåler man kun en brøkdel af den tidligere dosis. Dødeligheden er høj, og behandlingen af narkomaner er vanskelig med kun få, der slipper ud af afhængigheden.

Det er meget almindeligt med følgesygdomme til opiummisbrug dette kan læses i artiklen om misbrug