Psykosomatisk sygdom


En psykosomatisk sygdom er en psykisk lidelse, som viser sig ved sygdomstegn i kroppen.
En hel del sygdomme er psykosomatiske, også når de umiddelbart næsten kun viser sig ved sygdomstegn og forandringer i kroppen (somatisk); for de bliver fremkaldt af sjælelige (psykologiske) grunde ved f.eks. belastninger som stress, indre konflikter og fortrængninger.

Nogle eksempler på psykosomatiske sygdomme er hos voksne:

 • mavesår,
 • langvarig tarmbetændelse,
 • forstoppelse,
 • hjerteproblemer,
 • forhøjet blodtryk,
 • migræne,
 • astma,
 • allergier,
 • menstruationsproblemer,
 • nervøs spisevægring og forskellige hudsygdomme.

Hos børn er
 • mavesmerter,
 • forstoppelse,
 • ufrivillig afføring,
 • natlig vandladning,
 • hovedpine,
 • tic mere almindelige.

Både børn og voksne får psykosomatiske reaktioner, som nogle mennesker bare er mere sårbare overfor. Men reaktionerne er faktisk almindelige for alle mennesker dagen igennem, som når generthed giver rødmen, psykisk spænding giver tryk i mellemgulvet eller angst giver hjertebanken. Det er først, når reaktionerne sætter sig fast, at der er tale om en lidelse.

De psykosomatiske forandringer i kroppen udløses af den del af nervesystemet, som ikke umiddelbart kan styres af viljen (det autonome nervesystem), og de kan derfor være vanskelige at afhjælpe. Lægen vil i disse tilfælde aldrig finde noget “organisk” grundlag for sygdommen. (Betydningen af de psykologiske årsager vurderes forskelligt af eksperterne.)

Tidligere blev dette årsag til megen medicinsk og kirurgisk behandling uden resultat, fordi man kun søgte efter legemlige årsager. Men i dag er opmærksomheden på psykologisk-psykiatriske årsager meget større. Derfor må behandlingen af psykosomatiske lidelser tage udgangspunkt i “hele mennesket”. Det vil sige, at man ikke kun undersøger for f.eks. blodtryk eller mavepine men ligeså meget for hjemlige forhold, familie, arbejde, skole - alt det der påvirker menneskets tilværelse.

Behandlingen af psykosomatiske lidelser går herefter ud på at bryde den onde cirkel i samspillet mellem kroppen og sjælen, så, når man har taget sig af de legemlige skavanker eller helt har kunnet udelukke fysiske årsager, vil opmærksomheden og behandlingen først og fremmest blive rettet mod den underliggende psykologiske smerte.

Behandlingen kan hedde noget forskelligt; men der er nogle vigtige, fælles kendetegn på psykoterapi, som kan gavne mennesket med psykosomatiske plager:
- terapeuten er professionelt uddannet, skaber den trygge, troværdige atmosfære, som gør det lettere at afdække fortrængte konflikter, dæmpe nervøse forsvar og opnå en passende afreaktion,
- terapeuten har selv gået gennem en træning, som sikrer, at hun/han er psykisk sund og har en grundig forståelse af sine egne særpræg, så de ikke smitter af i behandlingen,
- terapeuten giver plads for patientens aktive medvirken uden at skabe unødig afhængighed,
- terapeuten søger at gøre patienten rustet til bedre at løse fremtidige vanskeligheder.

De fleste sygdomme påvirkes af humøret og den psykologiske balance. Selv ved kræft og andre alvorlige sygdomme betyder det meget, om en patient giver op eller mobiliserer alle sine kræfter mod sygdommen.