Delirium


Delirium er et indviklet sæt af ændrede bevidsthedsfunktioner på et organisk grundlag. Det er en akut indsættende tilstand præget af ændringen i bevidstheden med svækket opfattelsesevne, svækket evne til at vedligeholde hukommelsesmæssige indtryk, desorientering, svingende intensitet og forstyrret nattesøvn. Der er ofte psykomotoriske ændringer med hyperaktivitet eller nedsat aktivitet. Delirium hører i ICD-10 både under de organiske hjernelidelser og under misbrugsudløste lidelser.

Delirium ses oftest hos ældre mennesker (+65) ved miljøskift, samtidig anden sygdom og afhængighed af mediciner (beroligende, smertestillende eller sovemedicin) eller alkoholisme. Det findes således ved omkring 10% af de indlagte på somatiske afdelinger. Samtidig er dødeligheden høj, omkring 15 – 20%. De enkelte delsymptomer er som følger:

 • Bevidsthedssvækkelse Nedsat evne til at fokusere på problemer og holde tråd i samtaler, en perifer detalje kan forstyrre og dominere. De enkelte emner færdiggøres ikke med opmærksomheden skiftende fra emne til emne uden at blive gjort færdigt. Ligeledes er der nedsat tilpasning med vanskelighed med at skifte emne hvis nye afgørende ting kommer på bane.
 • Hukommelsesdefekter Der er altid hukommelsessvækkelse og altid i korttidshukommelsen. Dette muligvis grundet den konstante skiftende oplevelse af hallucinationer eller sløvende mediciner.
 • Nedsat bevidsthedsniveau forstyrrelser i opmærksomheden, dårligere vågenhed og ofte træghed
 • Perseptionsforstyrrelser Fejlfortolkninger af sanseindtryk med hallucinationer og illusioner optræder i ca. halvdelen af tilfældene. Det er oftest synshallucinationer med alt fra skygger der bliver til trolde til oplevelse af ild i stuen. Man kan ofte tale deliristen ud af tilstanden i korte øjeblikke, men den kommer efterfølgende tilbage.
 • Psykomotoriske ændringer Psykomotorikken kan være vekslende ændret med ændringer fra time til time, til konstant hyperaktivitet eller konstant nedsat aktivitet. Ind imellem kan man får relevante sætninger ud af deliristen, blot for at høre disse gentaget efter få minutter. Der kommer ofte rystelser, der nedsætter finmotorikken og vanskeliggør skrivning.
 • Tankeforstyrrelser Der er oftest tankeforstyrrelser med vekslende vrangforestillinger og nedsat spændvidde i tankegangen evt. kombineret med logiske bristninger i associeringerne. Vrangforestillingerne er ofte nært knyttede til hallucinationerne.


Årsagerne til delirium er mangfoldige og omfatter følgende:

 • Alkoholmisbrug
 • Medicinmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Diverse forgiftninger – kulilte, bly
 • Infektionssygdomme
 • Dårlig iltning af blodet
 • Leversygdomme
 • Forstyrrelser i væske- og saltbalancen
 • Dessimineret cancersygdom
 • Vitaminmangeltilstande
 • Porfyri
 • Hormonelle forstyrrelser
 • Blodsukkerudsvingninger
 • Meningitis
 • HIV
 • Kranietraumer og hjerneskader af enhver art
 • Stress

Den optimale behandling er naturligvis sanering af den grundlæggende lidelse.