ICD-10


Det er nødvendig at kunne stille en diagnose, for at kunne foreskrive en behandling. Det er ligeledes nødvendig at man er enig om, hvilke symptomer og hvilke fund, der kræves for at kunne stille en bestemt diagnose.

Til dette brug har der således gennem tiderne været forskellige diagnosesystemer. Der har været forskellige systemer alt efter hvilket land og kultur man boede i, hvilket har gjort det svært at sammenligne sygdomme og dermed den bedste behandling fra land til land.

For at råde bod på dette enedes læger fra stort set alle lande via WHO om at indføre diagnosesystemet: ICD-10. Dette er en forkortelse for:

International Classification of Disease - 10.de udgave

Eller oversat til dansk: International sygdoms klassifikation udgave nr. 10.

Når man således omtaler diagnoser i dag, er det stort set efter dette diagnosesystem. Hverdagen på psykiatriske afdelinger er fortsat præget af de tidligere diagnoser. Eksempelvis snakkes der stadigvæk om både neurotikere og psykopater, på trods af at ingen af disse diagnoser eksisterer i ICD-10. ICD-10 har både fordele og ulemper, traditionelt anvendes i forskningen et andet diagnosesystem nemlig DSM, dette ofte i den fjerde udgave.

Det er en oplagt fordel at alle er enige om, hvad der ligger bag en diagnose. Hvis der, som tidligere, ligger forskelig sygdomsopfattelse bag en diagnose er det ikke muligt at sammenligne hyppigheden, sværhedsgraden eller varigheden af den enkelte sygdom fra land til land. Det er med ICD-10 muligt direkte at overføre resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse foretaget i et land til et andet.

Hovedlinierne i ICD-10 er et hierarkisk system, således, at hvis en patient opfylder kravene til to eller flere diagnoser, er det diagnosen med det laveste nummer der har prioritet. Forudgået cifferkoden er et bogstav, og psykiske lidelser har forbogstavet "F". Koderne er 3- eller 4-cifret, hvor de to første cifre beskriver hovedområdet, herefter et punktum, hvorefter det tredje ciffer beskriver undergruppen og det eventuelle fjerde ciffer beskriver den aktuelle sværhedsgrad. Hovedgrupperne er følgende:

Koder:

 • 00-09 Organiske psykiske lidelser inkl. de symptomatiske lidelser.
  • F00.0 Demens ved Alzheimers sygdom.
  • F01 Vaskulær demens.
   • F01.0 Vaskulær demens med akut indsættelse.
   • F01.1 Multi-infarkt demens.
   • F01.2 Subkortikal vaskulær demens.
   • F01.3 Blandet kortikal og subkortikal demens.
   • F01.8 Anden vaskulær demens.
   • F01.9 Vaskulær demens, uspecificeret
  • F02 Demens ved andre sygdomme.
   • F02.0 Demens ved Picks sygdom.
   • F02.1 Demens ved Jakob-Creutzfeldts sygdom.
   • F02.2 Demens ved Huntingsons sygdom.
   • F02.3 Demens ved Parkinsons sygdom.
   • F02.4 Demens ved AIDS.
   • F02.8 Demens ved andre sygdomme klassificeret andetsteds.
  • F03 Demens, uspecificeret.
  • F04 Organisk anamnestisk syndrom, ikke fremkaldt af misbrug.
  • F05 Delir ikke fremkaldt af misbrug.
   • F05.0 Delir, ikke i forbindelse med demens.
   • F05.1 Delir ved demens.
   • F05.8 Andet delir.
   • F05.9 Delir, uspecificeret.
  • F06 Andre psykiske lidelser forårsaget af hjernebeskadigelse.
   • F06.0 Organisk Hallucinose.
   • F06.1 Organisk kataton sindslidelse.
   • F06.2 Organisk paranoid eller skizofreniform sindslidelse.
   • F06.3 Organisk affektiv sindslidelse.
   • F06.4 Organisk angsttilstand.
   • F06.5 Organisk dissociativ tilstand.
   • F06.6 Organisk emotionel instabilitet og asteni.
   • F06.7 Organisk kognitiv forstyrrelse af lettere grad.
   • F06.8 Anden organisk psykisk lidelse.
   • F06. Organisk psykisk lidelse, uspecificeret.
  • F07 Personligheds- eller adfærdsforstyrrelse, forårsaget af sygdom eller dysfunktion af hjernen.
   • F07.0 Organisk personlighedsforstyrrelse.
   • F07.1 Postencefalitisk syndrom.
   • F07.2 Posttraumatisk hjernesyndrom.
   • F07.8 Andre organiske personligheds- eller adfærdsforstyrrelser.
   • F07.9 Organisk personligheds- eller adfærdsforstyrrelse, uspecificeret.
  • F09 Organisk sindslidelse, uspecificeret.
 • F 20-29 Psykoserne specielt skizofreni.
  • F20 Skizofreni.
  • F21 Skizotypisk sindslidelse.
  • F22 Paranoide psykoser. (Kroniske vedvarende)
   • F22.0 Enkelt paranoia.
   • F22.8 Paranide psykoser, andre(parafreni).
   • F22.9 Paranoid psykose, uspecificeret.
  • F23 Akutte og forbigående psykoser.
   • F23.0 Akut polymorf psykose (non-skizofreniform).
   • F23.1 Akut polymorf skizofreniform psykose.
   • F23.2 Akut skizofrenilignende psykose.
   • F23.3 Akut paranoid psykose.
   • F23.8 Akut psykose, anden type.
   • F23.9 Akut psykose, uspecificeret.
  • F24 Induceret psykose.
  • F25 skizoaffektive psykoser.
   • F25.0 Skizo-affektive psykose, manisk type.
   • F25.1 Skizo-affektiv psykose, depressiv type.
   • F25.2 Skizo-affektiv psykose, blandet manisk-depressiv.
   • F25.8 Skizo-affektiv psykose, anden type.
   • F25.9 Skizo-affektiv psykose, uspecificeret.
  • F28 Anden non-organisk psykose.
  • F29 Non-organisk psykose, uspecificeret.
 • F 30-39 Affektive lidelser.
  • F30 Manisk enkeltepisode.
   • F30.0 Hypoman enkeltepisode.
   • F30.1 Manisk enkeltepisode uden psykotiske symptomer.
   • F30.2 Manisk enkeltepisode med psykotiske symptomer.
   • F30.8 Manisk enkeltepisode af anden type.
   • F30.9 Manisk enkeltepisode, uspecificeret .
  • F31 Bipolar affektiv sindslidelse.
   • F31.0 Bipolar affektiv sindslidelse, p.t hypomani
   • F31.1Bipolar affektiv sindslidelse, p.t mani uden psykotiske symptomer
   • F31.2Bipolar affektiv sindslidelse, p.t mani med psykotiske symptomer
   • F31.3Bipolar affektiv sindslidelse, p.t depression af lettre eller moderat grad
   • F31.4Bipolar affektiv sindslidelse, p.t svær depression uden psykotiske symptomer
   • F31.5Bipolar affektiv sindslidelse, p.t svær depression med psykotiske symptomer
   • F31.6Bipolar affektiv sindslidelse, p.t blandingstilstand
   • F31.7Bipolar affektiv sindslidelse, p.t i remmission
   • F31.8Bipolar affektiv sindslidelse, anden type
   • F31.9Bipolar affektiv sindslidelse, uspecificeret
  • F32 Depressiv enkeltepisode.
   • F32.0 Depressiv enkeltepisode af lettere grad
   • F32.1 Depressiv enkeltepisode af moderat grad
   • F32.2 Depressiv enkeltepisode af svær grad uden psykotiske symptomer
   • F32.3 Depressiv enkeltepisode af svær grad med psykotiske symptomer
   • F32.8 Depressiv enkeltepisode af anden type
   • F32.9 Depressiv enkeltepisode uspecificeret
  • F33 Tilbagevendende (periodisk) depression.
   • F33.0 Periodisk depression, p.t. af lettere grad
   • F33.1 Periodisk depression, p.t. af moderat grad
   • F33.2 Periodisk depression, p.t. af svær grad uden psykotiske symptomer
   • F33.3 Periodisk depression, p.t. af svær grad med psykotiske symptomer
   • F33.4 Periodisk depression, p.t. i remmission
   • F33.8 Periodisk depression, af anden type
   • F33.9 Periodisk depression, uspecificeret
  • F34 Vedvarende (kroniske) affektive tilstande.
  • F38 Andre affektive sindslidelser eller tilstande.
   • F38.1 Anden periodisk affektiv sindslidelse
   • F38.8 Anden affektiv lidelse eller tilstand
  • F39 Affektiv sindslidelse eller tilstand, uspecificeret.
 • F 50-59 Adfærdsændringer forbundne med fysiske og fysiologiske faktorer.
  • F50 Spiseforstyrrelser.
  • F51 Non-organiske søvnforstyrrelser.
   • F51.0 Non-organisk søvnløshed
   • F51.1 Non-organisk øget søvntrang
   • F51.2 Non-organisk søvnrytmeforstyrrelse
   • F51.3 Søvngængeri
   • F51.4 Søvnrædsel
   • F51.5 Natlige mareridt
   • F51.8 Andre non-organiske søvnforstyrrelser
   • F51.9 Non-organisk søvnforstyrrelse, uspecificeret
  • F52 Non-organiske seksuelle funktionsforstyrrelser.
   • F52.0 Nedsat eller manglende seksuallyst
   • F52.1 Seksuel aversion eller manglende sexuallyst
   • F52.2 Non-organisk genital dysfunktion
   • F52.3 Hæmmet orgasme
   • F52.4 Præmatur ejakulation
   • F52.5 Non-organisk vaginisme
   • F52.6 Non-organisk dyspareuni
   • F52.7 Øget seksualaktivitet
   • F52.8 Anden non-organisk seksuel dysfunktion
   • F52.9 Non-organisk seksuel dysfunktion, uspecificeret
  • F53 Psykiske forstyrrelser forbundet med barsel, ikke klassificeret andet steds.
   • F53.0 Lettere psykisk lidelse i puerperiet, ikke klassificeret andet steds
   • F53.1 Svær psykisk lidelse i puerperiet, ikke klassificeret andet sted
   • F53.8 Andre psykiske barselslidelser, ikke klassificeret andet steds
   • F53.9 Psykisk lidelse forbundet med puerperiet, uspecificeret
  • F54 Psykiske faktorer forbundet med sygdomme, klassificeret andetsteds.
  • F55 Misbrug af ikke afhængighedsskabende stoffer.
   • F55.0 Misbrug af antidepressiva
   • F55.1 Misbrug af laksantia
   • F55.2 Misbrug af ikke psykoaktive analgetica
   • F55.3 Misbrug af antacida
   • F55.4 Misbrug af vitaminer
   • F55.5 Misbrug af steroider eller hormoner
   • F55.6 Misbrug af naturmedicin
   • F55.8 Misbrug af andre ikke afhængighedsskabende stoffer
   • F55.9 Misbrug af ikke afhængighedsskabende stof, uspecificeret
  • F59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer, uden specifikation.
 • F 60-69 Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.
  • F60 Specifikke forstyrrelser af personlighedsstrukturen.
  • F61 Forstyrret personlighedsstruktur, blandet og anden type.
   • F61.0 Blandet type
   • F61.1 Personlighedsændring ved affektiv lidelse eller angsttilstand.
  • F62 Non-organisk personlighedsændring.
   • F62.0 Personlighedsændring efter katastrofeoplevelse
   • F62.1 Personlighedsændring efter psykisk sygdom
   • F62.8 Anden personlighedsændring
   • F62.9 Personlighedsændring, uspecificeret
  • F63 Vane- og impulshandlinger. (Patologiske)
  • F64 Kønsidentitetsforstyrrelse.
   • F64.0 Transseksualitet
   • F64.1 Transvestisme
   • F64.2 Kønsidentitetsforstyrrelse i barndommen
   • F64.8 Andre kønsidentitetsforstyrrelser
   • F64.9 Kønsidentitetsforstyrrelse, uspecificeret
  • F65 Seksuelle afvigelser.
   • F65.0 Fetichismus.
   • F65.1 Transvestisk fetichisme.
   • F65.2 Ekshibitionisme.
   • F65.3 Voyeurisme.
   • F65.4 Pædofili.
   • F65.5 Sado-Masochisme.
   • F65.6 Blandede seksuelle afvigelser
   • F65.8 Andre seksuelle afvigelser
   • F65.9 Seksuel afvigelse, uspecificeret
  • F66 Seksuelle udviklings- og orienteringsforstyrrelser.
   • F66.0 Seksuel modningsforstyrrelse
   • F66.1 Egodyston seksualorientering
   • F66.2 Seksualforholdsforstyrrelse
   • F66.8 Andre psykoseksuelle udviklingsforstyrrelser
   • F66.9 Psykoseksuel udviklingsforstyrrelse, uspecificeret
  • F68 Andre forstyrrelser af personlighed og adfærd.
   • F68.0 Psykisk udbygning af somatiske sygdomme
   • F68.1 Sygdomsefterligning
   • F68.8 Andre sepcificerede forstyrrelse af personlighed, struktur og adfærd
  • F69 Forstyrrelser af personlighed og adfærd, uspecificeret.
 • F 70-79 Mental retardering (åndssvaghed).
  • F70 Mental retardering af letter grad.
  • F71 Mental retardering af middel grad.
  • F72 Mental retardering af sværere grad.
  • F73 Mental retardering af sværeste grad.
  • F78 Mental retardering af anden grad.
  • F79 Mental retardering, uspecificeret.
 • F 80-89 Psykiske udviklingsforstyrrelser.
  • F80 Specifikke udviklingsforstyrrelser af tale og sprog.
  • F81 Specifikke udviklingsforstyrrelser af skolefærdigheder.
  • F82 Specifik udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder.
  • F83 Blandet udviklingsforstyrrelse.
  • F84 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • F88 Andre udviklingsforstyrrelser.
  • F89 Psykisk udviklingsforstyrrelse uspecificeret.
 • F 90-98 Adfærds- og følelsesmæssig forstyrrelse opstået før voksen alderen.
  • F90 Hyperkinesiske forstyrrelser / DAMP.
  • F91 Adfærdsforstyrrelser.
  • F92 Blandet adfærds- og følelsesmæssig forstyrelser.
  • F93 Emotionelle forstyrrelser opstået i barndommen.
  • F94 Sociale funktionsforstyrrelse før voksenalderen.
  • F95 Tics.
  • F98 Andre forstyrrelse opstået før voksenalderen.
 • F 99 Psykisk lidelse eller forstyrrelse, ikke på anden måde specificeret. Faktorer af betydning for helbredstilstanden og kontakt med sundhedsvæsen.
  • Z00.4 Psykiatrisk undersøgelse, ikke klassificeret andetsteds.
  • Z03.2 Observation ved mistanke om psykisk lidelse eller adfærdsforstyrrelse.
  • Z03.9 Observation ved mistanke om sygdom, uden specifikation.
  • Z04.6 Psykiatrisk undersøgelse og observation begæret af myndighederne.
  • Z04.60 Retspsykiatrisk undersøgelse.
  • Z04.61 Dom til behandling.
  • Z04.62 Dom til anbringelse.
  • Z04.63 Civilretslig undersøgelse.
  • Z04.64 Socialretslig undersøgelse.
  • Z04.68 Anden retslig undersøgelse eller foranstaltning.
  • Z04.69 Uspecificeret.
  • Z31.5 Genetisk rådgivning.
  • Z73.1 Accentuerede personlighedstræk.
  • Z73.2 Mangel på hvile og fritid.

Ikke egentlige psykiatriske lidelse med ofte set i sammenhæng dermed:


 • A 81.0 Jacob Creutzfeldts sygdom
 • B 18.0 Kronisk virus hepatit
 • B 22.0 AIDS medførende encephalopati
 • B 24.9 AIDS uden specifikation
 • C 71.9 Hjernetumor uden specifikation
 • D 50.0 Jernmangel anæmi
 • D 51.0 Vitamin B12 mangel anæmi
 • D 110.9 Hypertensio arterialis essentialis
 • D 120.9 Angina pectoris uden specifikation
 • E 03.2 Hypothyreoidisme fremkaldt af medikamenter
 • E 05.0 Tyreotoxicose
 • E 10.0 Insulinkrævende diabetes
 • E 11.0 Ikke insulinkrævende diabetes
 • E 51.2 Wernickes encephalopati
 • E 66.0 Fedme som følge af for stort kalorieindtag
 • E 66.1 Adipositas medikamentelt betinget
 • E 83.0 Wilsons sygdom
 • E 86.9 Dehydrering
 • G 10.0 Huntingtons chorea
 • G 20.0 Parkinsons sygdom
 • G 21.1 Medikamentelt fremkaldt Parkinsons sygdom
 • G 24.0 Medikamentelt fremkaldt dystoni
 • G 31.2 Degenerative nervesystems forandringer forårsaget af alkohol
 • G 35.0 Dissemineret sklerose
 • G 40.9 Epilepsi uden specifikation
 • G93.3 Postviralt (kronisk) træthedssyndrom
 • I20.9 Angina pectoris
 • I64.9 Apoplexia cerebri uden specifikation
 • J45.0 Astma udens specifikation
 • K59.0 Forstoppelse
 • N94.3 Tensio praemenstrualis
 • R41.8 Inferioritas med IQ 70-85
 • S 13.4 Whip lash læsion
 • T 39.0 Forgiftning med svage smertestillende mediciner
 • T 40.0 Forgiftning med stærke smertestillende mediciner
 • T 40.1 Forgiftning med heroin
 • T 42.0 forgiftning med sovemedicin
 • T74.8 Münchhausens by proxy