Personlighedsforstyrrelser


Efter indførelsen af ICD-10 blev en række sygdomme og tilstande omdøbt og tilpasset. Der blev herefter oprette en ny diagnosegruppe der fik fællesbetegnelsen: personlighedsforstyrrelse.

Denne samlebetegnelse beskriver de mennesker der ikke nødvendigvis har en psykisk sygdom, men som snarere i ordets egentlige betydning har en forstyrret personlighed. Denne forskel er væsentlig, ved en psykisk forstyrrelse er man som et defekt EDB-program, der kan opdateres og tilpasses, men ved en personlighedsforstyrrelse er det selve jeg'et eller computeren, der er defekt, og det er yderst vanskelig at rette denne fejl.

Personlighedsforstyrrelse er mange forskellige ting med vidt forskellige behandlingsmuligheder og prognose. Der er dog flere nogle faktorer de enkelte typer har til fælles.

En personlighedsforstyrrelse er altid en udtalt forandring af individet personlighed, uden der har været tale om følge efter ulykke, anden sygdom eller udviklingsforstyrrelse. Forstyrrelsen inddrager flere af personlighedens områder og er altid forbundet med et stort ubehag for personen. De første tegn kan ses i barndommen, men træder for alvor i karakter ved puberteten.

For at kvalificere sig til den overordnede diagnose personlighedsforstyrrelse skal man således opfylde følgende 5 hovedkriterier:

 1. Adfærd med gennemgribende unuanceret utilpasset og uhensigtsmæssig karakter.
 2. Adfærden bevirker lidelse for personen eller omgivelserne.
 3. Adfærden har varet siden barndom eller pubertet.
 4. Der er ikke anden psykisk lidelse.
 5. Der er ikke nogen organisk årsag til adfærden. (Ingen hjerneskade)
   

Karakteristisk vedvarende afvigende adfærd med hensyn til, hvad der accepteres i personens kultur skal være gældende for mindst to områder:

 1. Afvigende erkendelse og generel holdning.
 2. Afvigende følelsesliv.
 3. Afvigende impulskontrol og tilfredsstillelse af behov.
 4. Afvigende forhold til andre mennesker.
   

Med systematikken i ICD-10, omfatter personlighedsforstyrrelserne følgende undergrupper: