Psykopati


Begrebet psykopati er efter indføringen af ICD-10, diagnosesystemet ændret til at blive betegnet som personlighedsforstyrrelse. Psykopati er imidlertid folkeligt velkendt, og har derfor her fået denne overskrift.

Psykopati har utvivlsomt eksisteret siden menneskehedens spæde begyndelse, idet den med nogen ret kan betragtes som velegnet til at sikre artens overlevelse. Mange af historiens store skikkelser og despoter kan i bakspejlets klare lys betegnes som psykopater, ligesom mange spændende bøger og film er inspireret af den psykopatiske tankegang og forsøg på dominans af omgivelserne.

Psykopatierne er beskrevet af flere af de store videnskabsmænd indenfor det psykiatriske område. Alt efter tidens trend og den mere forfinede diagnostik blev taget i brug skelner man med af ICD-10 mellem følgende typer:

Den dyssociale personlighedsforstyrrelse er omtalt her.

Den paranoide personlighedsstruktur er omtalt her.

Den skizoide personlighedsforstyrrelse er omtalt her.

Undertyper

 

Mytomani er hvad vi med et ganske dækkende udtryk kalder en lystløgner. En person der opdigter historier og fortæller løgnehistorier uden der nødvendigvis er en direkte grund til det. Vi har alle stukket en løgn i en snæver vending for at undgå en pinlig situation eller for at undgå lange forklaringer.

Mytomanen derimod fortæller sine løgnehistorier fordi det er muligt, nogle gange for egen vindings skyld, hvor mytomanen kan fortælle om en stor arv, der venter om hjørnet. Hvilke fantastiske muligheder der er for erhvervsudvikling i et bestemt område, om den fornemme familie og egen genialitet etc. etc. Der har således været flere spektakulære forsøg på svindelnumre, hvor en mytoman fik enkeltpersoner, erhvervsdrivende og i et enkelt tilfælde et helt amt til at lægge betydelige beløb på bordet for et luftigt fantasiprojekt. En enkelt kontrolopringning ville have afsløret svindelen.

Mytomanerne bevæger sig diagnostisk i grænselandet mellem forskellige typer personlighedsforstyrrelser, det væsentlige er selv iscenesættelsen, fornemmelsen af at beherske situationen, behovet for beundring og den totale mangel for overholdelse af love, etiske standarder og almindelig moralbegreber. En mytoman er ikke sindssyg, og havner i almindelig fængsel, hvis aktiviteterne er kriminelle. Der er ingen behandlingsmulighed.

Machiavellisme har fået sit navn efter den italienske forfatter, der beskrev en styreform, hvor målet helliger midlet. Det er en ikke helt anerkendt form for personlighesforstyrrelse der groft sagt kan betegnes som psykopati og narcissisme i light udgave og de tre tilstande beskrives da også som den mørke trekant (engelsk the dark triade). Som ved psykopati er der mangelnde empati for andre, behov for selvhævdelse, men ikke den nære relation til direkte løgne og pral, men en mere subtil planlagt tilværelse, hvor man på den anden side lader egne behov og ønsker komme i absolutte første række. Der er også her en lidt lemfældig omgang med sandheden, men ikke direkte selvhævdelse, snarere i form af mindre hvide løgne, der stiller en selv i et bedre lys.Relevante links og adresser