Skizoid personlighedsstruktur


Denne tilstand minder til en vis grad om egentlig skizofreni, men er samtidig klart adskilt herfra ved fraværet af psykose og bevaret realitetstestning. Den skizoide person ejer dog tendensen til egenartet og ekscentrisk adfærd, ligesom der ofte vælger eneinteresser, der ikke bringe personen tæt til andre mennesker. Endvidere mangler personen store følelser og besidder ikke evnen til at forelske sig og indgår kun sjældent i seksuelle forhold. Personen er nærmest ligeglad med både ros og kritik. I arbejdslivet er det almindelig med god tilpasning specielt i erhverv, der fordre koncentration og selvstændigt arbejde. Dette i klar modsætning til skizofreni.

Den skizoide personlighedsstruktur er en af personlighedsforstyrrelserne. Den har således været til stede siden senest den tidlige voksen alder, og giver sig til kende med en unuanceret holdning, hvor relationerne til medmenneskerne er belastet, men påvirket følelsesliv og anderledes impulskontrol.

Den skizoide er sky og lukket og tilbringer tiden med at dagdrømme, og holde afstand til andre. Den indre verden kan være lys og blomstrende men den ydere trist og grå. Det er enspændere ”lone wolff”

Diagnosen stilles ved en kombination af følgende delsymptomer. Der er almen ulyst, man er aldrig begejstret, eller lykkelig, alt er gråt i gråt uden oplivende momenter. Kontakten er distancerende og kølig, der er aldrig affektudbrud, men kun den nonverbale fornemmelse af en person, der kun vil mødes på distancen. Den skizoide mangler evner til at udtrykke følelser, det være sig positive som negative, og der er ligegyldighed overfor kritikpunkter, hvad enten kritikken er berettiget eller ej. Der er et lavt seksuelt drive, det er blot noget der skal overstås, eller minimeres. Det er almindeligt at den skizoide foretrækker soloaktiviteter, og fungerer dårligt i grupper. Personen kan overladt til sig selv tilbringe tiden med fantasier, og ved at synke ind i sig selv. Der er ikke behov eller interesse for venskaber eller at have en fortrolig, man kan dele alt med. Alle disse ting kan på toppen bevirke manglende situationsfornemmelse, den skizoide får aldrig trænet sine sociale kompetencer.

Netop kombinationen af ydre ligegyldighed og distancen bærer sammen med de blomstrende indre fantasier kimen til en af de skizoides mest iøjefaldende træk: opsøgning og forfølgelses af kendte og kongelige. Det er ganske velkendt at ”kjendisser” ofte bliver plaget og belejret af personer. Det kan dreje sig om skriverier, forfølgelse og fjernforelskelse. Bl.a. dronning Elizabeth af England har et par gange haft besøg af en person, sandsynligvis en skizoid, der havde kastet hele sin opmærksomhed på hende, og som tiltvang sig adgang til hendes soveværelse. Det kan blive så voldsomt at målet for den skizoides opmærksomhed bliver uddsat for trusler eller vold af jalousi eller misforstået beskyttelse.

Tilstanden kunne overfladisk minde om skizotypi, men der er aldrig de dissociative symptomer eller mikro psykoser, der er ingen paranoia eller mistroiskhed. Der er ingen dokumenteret behandlingsmulighed af den skizoide personlighedsforstyrrelse, men mange har en positiv oplevelse af kontakt til en terapeut, der mestrer den kognitive samtaleterapi.