Ængstelig personlighedsstruktur


Den ængstelige personlighedsstruktur er en klassisk personlighedsforstyrrelse, der i ICD-10 logisk nok er rubriceret samme hovedgruppe. Den ængstelige personlighedsstruktur er, hvad vi tidligere kaldte en karakterneurotisk tilstand, der diagnosticeres som følger:

Som udgangspunkt skal problemerne kunne spores tilbage til barndommen eller senest ungdommen, og vedvarer langt ind i voksenlivet, hvor der så undertiden sker en spontan bedring. Forstyrrelsen inddrager flere af personlighedens lag, og er altid forbundet med individet ubehag ved sine adfærdsmønstre.

De ramte områder er mindst 2 ud af følgende: erkendelse af verden og medmennesker og holdninger til disse. Følelseslivet er ændret til mindreværdsfølelser, og vedvarende oplevelse af afvisninger i sociale sammenhænge. Det er således ofte at man på forhånd vil sikre sig accept af en påtænkt handling for ikke at skulle lide nederlag, hvis nu de andre vil noget andet. Dette lægger ofte en begrænsning på livsudfoldelsen med tendens til at undgå sociale aktiviteter for ikke at blive afvist eller lide nederlag. Der følger ofte ængstelighed med mange unødige bekymringer og man er i en konstant alarmtilstand af anspændthed for at være klar til det næste nederlag. Adfærden bliver således påvirket, og ofte lider personen eller dennes omgivelser under disse forhold. Slutteligt er adfærden ikke et resultat af en fysisk lidelse eller anden psykisk tilstand.

Behandlingen af den ængstelige personlighedsstruktur er samtaleterapi, hvor man fokuserer på de ressourcer som personen har, men selv har svært ved at finde, man vil ofte få tilbud medicin virkende mod depression, idet den også har gunstig virkning. Der er ofte samtidig depression, ligesom ubehandlede tilfælde kan udvikle egentlig fobisk angst. Der er ligeledes stor risiko for at udvikle misbrug enten af alkohol eller beroligende medicin.