Antipsykiatri


Alle terapeutiske retninger har sine tilhængere og sine kritikere, psykiatrien ligeledes. Der er mange der selv er bange for at blive udnævnt til psykisk syge, og det er ikke sjældent, at mange ikke vil tale med psykiater eller psykolog af ren og skær frygt for at blive gennemskuet og udleveret.

Den skotske psykiater Ronald Laing kritiserede i midten af det sidste århundrede den etablerede psykiatri. Han mener, at skizofreni ikke skal betragtes som en sygdom, men derimod som en lidelse, der ikke kan forklares via biologiske faktorer, og heller ikke skal behandles med medicin. Derved skal forstyrret adfærd ikke ses som et symptom hos den enkelte, men derimod som en normal reaktion på familie- og samfundsmæssige påvirkninger. Han citeres noget dristigt for udsagnet: ”Skizofreni er den sunde reaktion på et sygt samfund.” Laing er således en af de psykiatere, der beskæftiger sig med mentale sygdomme set i en samfundsmæssig sammenhæng. Han stiller spørgsmålstegn ved vores nuværende normalitetsbegreb, og spørger således: "Er det en del af samfundets individer, der er sindssyge, eller er det selve samfundet, der er sindssygt?"

Den videre teoridannelse beskriver hvorledes samfundet uddanner læger, psykiatere, plejere, psykologer etc. Med det ene formål at isolere de afvigende og efterfølgende behandle dem til at indordne sig under samfundets rammer.

Denne noget bizarre teori kan logisk føres videre til at erkende at behandling af de psykotiske ikke er nødvendig. De har jo fuldt brug for deres psykotiske univers, og behandling af deres symptomer i stedet for deres problemer, vil blot gøre sygdommen kronisk. Kun hvis en kender (tidligere psykotisk) guider den psykotiske gennem sin sindslidelse, er der mulighed for helbredelse.

Hvor aparte antipsykiatrien dog forekommer, har den fortsat sine tilhængere. I Scientology er antipsykiatri et absolut must. Sekten benægter ganske enkelt eksistensen af de psykiatriske sygdomme.

En helt anden antipsykiatrisk retning, kan med nogen rette betegnes som den antiautoritære retning. Den har specielt fået en opblomstring efter Internettet, er blevet hver mands eje. Alle med en holdning kan nu komme i direkte kontakt med ligestillede, og udveksle fordomme og holdninger. Der er personer der mener at alt kan klares med behandling med vitaminer, kosttilskud, krystalhealing, undergørende vand, magnetiske strygningen, tarmskylninger, . ”You name it, You got it” Det er muligt at jeg med tidens fylde vil indsætte passende links.

Det sker ofte, at jeg få sjove mails fra antipsykiatere, den seneste er anonymiseret her:

Jeg er glad for ikke at få et link fra jeres side. Når MAN læser at "i kan gennemskue, og du skriver du kan gennemskue mig" så gør det mig virkelig glad for min holdning, psykiatrien skal nedlægges, der er intet i psykiatrien som ikke kan håndteres fra anden vinkel. I har selv valgt at lege dr. legeplads og ønsket at kunne ekspermatere med dem fra samfundet kaldt affaldet.

Du er en farlig mand, og pusher for samfundet.

Mvh xxxxxxx.dk
Filusius Fuselfasen

PS Jeg har "gennemskuet" dig!


Vand har det med at finde sit niveauRelevante links og adresser

Antipsykiatriske hjemesider:

Død i psykiatrien: www.doedipsykiatrien.dk

Landsforeningen af psykiatribrugere: www.lap.dk