NetPsychs Brevkasse

Email icon Kan man stole på Wisc-undersøgelser?

Hej
Jeg har et plejebarn på 5½ år, har boet hos mig i 1½ år. Er tidlig følelsmæssig skadet, har evnen til tilknytning. Hun er blevet testet med henblik på skole til sommer. Den viste at hun lå i normalområdet i inteligens( Wisc test) Hun lå under normal området følels og sprog mæssigt, hvad vi jo godt vidste. Kan wisc testen "snyde" da hun er meget "tillært" i at lave pudslespil og taltræning da det er noget vi har siddet meget med i vinter. Vi selv og vores supervisor mener at hun ligger i lavområdet hvad angår interlektet, hun lærer ikke af sine erfaringer, hun lærer de ting som miljøet lærer hende hun lærer ikke af sig selv. Psykologen som testede hende er ikke så nem at få en forklaring fra så derfor vil jeg høre jeres mening, da det i vores fremtidige arbejde kunne være rart at vide, og skoleformen skal jo også gerne være ud fra de kompetancer hun har.Er sådan en test endegyldig?
Venlig hilsen en plejemor
Svar (4 mar 2004)
Kære plejemor.
Jeg vil sige at en wisc kan man bruge som et redskab til hurtigt og nemt at få et overblik over forskellige sproglige og handlemæssige færdigheder. Det er ikke en facitliste, som man brugte den i gamle dage. Og den kan dårligt stå alene, hvis man påtanker et fremtidgt forløb, det være sig skoleplacering, behandling m.m.
WISC er en test, som viser et aktuelt funktionsniveau, og som forudsætter, at den undersøgte er indstillet på testsituationen og indstillet på at samarbejde. Resultatet siger noget om funktionsniveauet i de færsigheder, som testen måler - men den siger meget lidt om, hvorvidt den undersøgte kan begå sig i sociale sammenhænge f.eks. En anden stor usikkerhedsfaktor følger af barnets alder. Her ville jeg lade andre vurderinger spille en stærkere rolle. Kan barnet eksempelvis fungere socialt sammen med andre? Hvordan er koncentrationsevnen? Kan det sidde stille og modtage en besked? eller farer det konstant rundt og forstyrrer alle andre? Der er mange aspekter at tage hensyn til.
Du har derfor ret i, at en WISC ikke alene kan afgøre, hvorvidt et barn skal i almindelig skole, eller have spcialundervisning f.eks.
Når det er sagt, ville jeg også lade barnet få chancen for at klare almindelig skole, hvis jeg vurderede, at de nødvendige forudsætninger var til stede. Men det er her den subjektive vurdering tager over, og jeg kan forstå, at det også er her I er uenige. Der er ikke andet at sige til det, end det må komme an på en prøve. Så må I jo sørge for at det bliver så nænsomt et skift, som muligt, hvis det viser sig at være en forkert beslutning.

Med venlig hilsen.

Palle Hoffmann


«« Tilbage