Organiske sindslidelser


Med nomenklaturen i ICD-10 er de organiske sindslidelser placeret først og omfatter sålede diagnosekoderne 0.00 til 9.99. Dette formentlig for at understrege, at det også er meget væsentligt, at få udredt for legemlig lidelse. Det nytter ikke meget med samtaleterapi til en patient, der i virkeligheden har en hjernetumor, eller at dosere antipsykotisk medicin hos en med delirium, eller antidepressiv til en patient med for lavt stofskifte.

De organiske sindslidelse omfatter følgende tilstande:


 • Demenstilsandene, det være sig ved Alzheimer, som led i kredsløbsforstyrrelse eller andre sygdomme.
   
 • Delirium, ikke fremkaldt af misbrug.
   
 • Lidelser forårsaget af hjerneskade, det være sig via læsioner, tumorer, metastaser. Eller anden direkte fysisk påvirkning såsom kronisk organisk encfalopati, der ses ved gentagne slag mod kraniet. Det være sig ved kontaktsport, gentagne slagsmål etc.
   
 • Personligheds-, eller adfærdsforstyrrelse forårsaget af hjerneskade.
   


De organiske hjernelidelse er svære at behandle, og enhver behandling skal om muligt rettes mod grundlidelsen.