Fødselspsykoser


Med denne betegnelse refereres til psykoser opstået i forbindelse med fødsel.
De fleste tilfælde opstår enten få dage til uger efter fødsel, men der accepteres op til ½ år før debut.

Fødselspsykoser regnes, med det nuværende diagnosesystem ICD-10, ikke for nogen selvstændig sygdom.


Da denne sindslidelse gør et stort indtryk på både familien, venner, patienten selv og de kontakter moderen har i sundhedssystemet, vil den dog blive beskrevet separat i dette afsnit. Det må dog påpeges, at de psykoser, der ses i perioden omkring fødslen i befolkninger anses at ville være opstået alligevel. Dette er ganske veldokumenteret i flere videnskabelige undersøgelser.

Det kliniske billede skifter fra patient til patient, men det ses ofte, at tilstanden udvikler sig i dagene umiddelbart efter en fødsel. Alle er glade overfor at få et barn, men det observeres hurtigt at kvinden kun har lidt overskud til sit barn. Det kommer hurtigt søvnforstyrrelse med manglende søvn, idet kvinden trods træthed ikke kan sove. Herefter ses ofte, at kvinden bebrejder sig selv, at hun er en dårlig mor og overgangen til egentlig psykose med vrangforestillinger, depression, hallucinationer og forfølgelsesforestillinger udvikles over få dage til 6 måneder. Det er ikke ualmindeligt at der udvikles Delirium med uro, forstyrrelser i væskebalancen, feber, bevidstheds-plumring og agitation.

Regulær fødselspsykose er sjælden ca. 1:500 fødsler eller ca. 100 alvorlige tilfælde hvert år, de fordeler sig med:

Ca. 10 -15% har skizofrent billede,
Ca. 35 - 45% er affektivt præget,
Ca. 35 - 45% akutte polymorfe (skiftende billede)

Størst risiko har kvinder med tidligere psykotisk episode i form af affektiv lidelse, sandsynligheden er her øget med faktor 250. Ved tidligere fødselspsykose er sandsynligheden øget med faktor 500. Ligeledes har de mødre med nylig væsentlige stressfaktorer. en ikke helt kendt men dog tydelig risiko.

Behandlingen er symptomatisk mod psykosen, træning i almindelig livsførelse og genoprettelse / etablering af mor-barn forholdet. Elektroshock er den bedste behandling, hvis der udvikles delirium.

Ved senere graviditet er der ca. 20% sandsynlighed for tilbagevenden af psykose.

Husk det er særdeles almindelig at vi har en "tude dag" eller to i de første uger efter at have fået barn, det er en kæmpe omvæltning og skal ikke sygelig gøres.Relevante links og adresser