Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..196
Da Costas syndrom Hjerteneurose
Dacrygelosis Svingende tilstand mellem gråd og latter
Dagbogsmetode Psykologisk undersøgelse på baggrund af dagbogsnotater og andre oprtigtige biografier
Dagdrømme Fantasifyldt ønsketænkning
Daghospital Hospitalsafdeling, der kun anvendes i dagtimerne
Dagpatient Patient indlagt på daghospital
Dagrester Dele af drømmeverdenen der består af oplevelserne fra den forløbne dag
Dâmmerzustand Forbigående lettere sløring af bevidstheden ved epillepsi og hysteri
DAMP Forældet betegnelse for ADHD. Er forkortelse for: Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Er beskrevet her.
Dårekiste Tidl. nedladende betegnelse for psykiatrisk opholdssted
dark triade engelsk udtryk for de tre mørke personlighedsforstyrrelser: psykopati, narcissisme og machiavellisme
Dæmonisme Teoridannelse af dæmoner og onde ånder som årsag til sygdom og lidelse
Dealer Narkoslang for mellemforhandler
Debil Svækkelse, anvendes ofte om personer med nedsat (svækket) intellekt
Debriefe At foretage debriefing
Debriefing Eng. afrapportering, bruges om den umiddelbare psykiske førstehjælp hvor offeret frit fortæller om sine følelser og oplevelser, mens modtageren blot absorberer disse
Decent Ærbar
DeClerambaults syndrom Variant af paranoid personlighed med forelskelsesforestillinger mod uopnåelige personer
Defektpsykose Sindssygdom hos mindre begavede
Defekttilstand Varig funktionsnedsættelse
Definere Beskrivelse og afgrænsning
Degeneratio Nedgang i funktionsduelighed - at degenerere
Dehydrering Væskemangel
Dèjà-vu Allerede set oplevelse af at have oplevet en situation før
Dejektion Melankoli og nedtrykthed i vid opfattelse
Dekvalificering Arbejdspsykologisk begreb til beskrivelse af en kvalifikation, der er blevet erstattet af en robot eller anden maskinel funktion.
Delayed reaction Engelsk: forsinket reaktion
Delir Samtidig optræden af bevidsthedsforstyrrelse, opmærksomhed, ændret tænkning og hukommelse, ændret søvnrytme og ændret adfærd
Delirium Er beskrevet her.
Delirium acutum Særlig alvorlig pludselig optrædende delir
Delirium tremens Alkohol betinget delirøs tilstand. Ofte med synshallucinationer, fantasier og motorisk uro
Delirøs Præget af delirium
Delobjekt Psykoanalytisk begreb om dele af lystprincippet
Delusion Det angelsaksiske synonym for vrangforestillinger
Demens Er beskrevet her.
Demens ved AIDS Demensproblematik udviklet som led i AIDS
Demens ved Alzheimer Demenstilstand udviklet hos patient med Alzheimers sygdom
Demens ved Huntingtons Sygdom Demens udviklet hos patient med Huntingtons sygdom
Demens ved Jacob-Creutzfeldts sygdom Demens udviklet hos patient med Jacob-Creutzfeldts sygdom
Demens ved Parkinssons sygdom Demenstilstand hos patient med Parkinssons sygdom
Demens ved Picks sygdom Demenstilstand udviklet hos patient med Picks sygdom
Demenssyndrom Tilstand med varig svækkelse af åndsevner, kognition og hukommelse. Ledsaget af svækket motivation, dømmekraft og emotionel kontrol
Dementia Sløvsind - fællesbetegnelse for erhvervet intelligensreduktion
Dementia juvenilis Ældre betegnelse for skizofreni - ungdomssløvsind
Dementia paralytica Sindslidelse fremkaldt af syfilis
Dementia paralytica infantilis Medfødt sløvsind hos børn af syfilitikere
Dementia paranoides Skizofrenia paranoika
Dementia praecox Demens for tidlig. Ældre betegnelse for skizofreni
Demografi Befolkningsbeskrivelse
Dendrit Nervecelleudløber
Dependent Afhængighed af andre, når der skal træffes større eller mindre beslutninger
Depersonalisation Oplevelse af selv at være uvirkelig
Depotbehandling Medicinske behandling med medicin, der i form af tabletter eller indsprøjtning gives med dages/ugers mellemrum og som i perioden afgiver det aktive stof gradvist
Depravation Forringelse eller forværrelse i moralsk henseende
Depression Er beskrevet her.
Depressiv position Udviklingsteoretisk begreb, opstået i 5-6 måneders alderen som følge af barnets angst for separation fra moderen.
Depressiv raptus Momentan indsættende depressiv tilstand
Deprivation Anvendes i børnepsykiatri om det forhold, hvor et barn i en kritisk fase bliver fjernet fra forældrenes omsorg
Derealisation Omgivelserne opleves uvirkelige, som at deltage i en film eller skuespil
Dermatitis artificialis Kunstigt fremkaldt huslidelse
Designerstoffer Syntetisk fremstillede euforiserende stoffer
Desillusionere At fratage andres illusioner
Desintegrativ forstyrrelse Autismelignende tilstand, opstående efter det 3.de leveår. Indeholder sproglig og kontaktmæssig tilbagegang og tab af fysiske egenskaber
Deskriptiv Beskrivende
Desorientering Manglende orientering for bl.a. tid, sted og egne data
Det’et Se under: "Id"
Determinere Bestemme
Devaluering I psykiatrien anvendt som beskrivelse for klienternes nedladende omtale af andre eller sig selv
Deviation Afvigelse
Dexamphetamin Centralstimulerende medicin, der også anvendes i euforiserende øjemed
Dhat Frygt for skadelig virkning ved tab af sæd
Diadokokinese Evne til at foretage hurtige modsat rettede bevægelser
Diagnose Forsøg på, med få ord at betegne karakteristiske sygdomsbilleder
Diakoni At hjælpe andre
Dialog Samtale mellem ligeværdige individer
Diana-kompleks Kvindens ønske om at være en mand
Die Recept og journaludtryk for handling midt på dagen
Diencefalon Mellemhjernen
Differential diagnose Skelnen mellem to forskellige sygdomme
Differentiel Skelnen, forskel
Difficilis Vanskelig
Diffus Udflydende, uskarp
Digredierende Benyttes til at beskrive tankegang, der ved idelige associationer forlader hovedsporet, dog uden at tabe tråden
Digression Afvigelse
Dikotomi Todelt, eksempelvis bevidstheden om at være en af taberne i modsætning til vinderne.
Diogenes syndrom Overbygning af skizoide symptomer hos ældre, der totalt isolerer sig, og slutteligt dør eller findes under ubeskrivelige forhold.
Dipsomani Periodisk alkoholafhængighed, folkeligt: kvartalsdranker
Disakusi Ubehag fremkaldt af almindelige lyde og lydindtryk
Discloser Engl. ansvarsfraskrivning. Bruges ved videnskabelige artikler for at angive hvilke intereesekonfliker, forfatteren kan have.
Discontinuerlig Usammenhængende
Discrepans Afvigelse, uoverensstemmelse
Diskordans Uoverensstemmelse. Anvendes som beskrivelse af tvillingeundersøgelser
Diskrepans Afvigende uoverensstemmende
Diskuterende stemmer Hørehallucinationer med flere stemmer, der taler sammen om patienten. De omtaler ofte patienten i tredje person. Højsignifikant for skizofreni
Disordo personalitatis Ældre udtryk for personlighedsforstyrrelse
Disposition Genetisk risiko for at udvikle arvelige sygdomme
Dissimulering Fornægtelse eller fortrængning af sygdomssymptomer
Dissociation Opløsning, personen oplever at verden incl. personen selv går i opløsning.
Dissociativ amnesi Spaltningstilstand med helt eller delvist hukommelsestab
Dissociativ fugue Spaltningstilstand med hukommelsestab, kombineret med usædvanlig rejseaktivitet

Der er 2466 ord i ordbogen.