Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vagabondering Omstrejfen
Vågeterapi Forladt behandling mod depression. Patienterne blev holdt vågne i 1-2 nætter om ugen. Nyttesløs
Vaghed Sproglig tankeforstyrrelse, hvorved det er vanskeligt at opfatte meningen med det talte
Vaginisme Seksuel funktionsforstyrrelse med muskulære kramper i bækkenbundsmuskulaturen, Er beskrevet her.
Validitet Pålidelighed
Vampyrisme Ligskænden
Vane Fast reaktion på bestemt input
Vanebundethed Rigiditet, hvor indarbejde vaner og rutiner stædigt opretholdes
Vanrøgt Skadevoldende omsorgssvigt
Vanvid Sindssyge
Varius Forskellig
Vaskemani OCD tilstand med overdreven renlighed
Vaskulær Hørende til blodforsyningen.
Vaskulær demens Er beskrevet her.
Vægttab Nedsættelse af vægten til under det vanlige
Veneficium Selvmord udført ved gift eller medicin
Venerea Kønssygdomme
Venerisk Kønssygdom
Vera causa Den sande årsag
Verbal Sproglig
Verbale hørehallucinationer Hallucinationer med skelnelig tale
Verbigeration Usammenhængende tale eller råben med stereotypiske gentagelser
Vernalis Hørende til foråret
Vernickes syndrom Forkert stavemåde for Wernickes syndrom
Versatil Livligt temperement
Vertigo Svimmelhed
Vesania Ældre betegnelse for sindssygdom
Vesp Om aftenen
Vigilia Søvnløshed
Vigilitet Årvågenhed
Villa illusion
Vinterdepression Er beskrevet her.
Vir ægtemand
Virgo Jomfru
Viril Mandlig pågående og robust
Vision Synshallucination - ofte af religiøst tilsnit
Visuel Angående synet
Visuelle hallucinationer Synshallucinationer
Visuospatiel Den mentale bearbejdning af synsindtryk
Vital levende
Vivisektion Operativ indgreb på levende forsøgsdyr
Vorbeireden Tysk udtryk for "talen ved siden af" ses ved skizofreni hvor nogle bevæger sig ved siden af emnet
Voyeurisme Tendens til at belure andres seksuelle adfærd
Vrangaktige ideer Forkerte ideer eller forestillinger
Vrangerrindring Vrangforestilling om errindret oplevelse
Vrangforestilling Forestilling eller tankerække, der ikke har rod i virkeligheden
Vrangstemning Uspecifik fornemmelse af forandring af omgivelserne
Vulgaris almindelig
VUP Forkortelse for: Varighed af Ubehandlet Psykose. Prognostisk parameter.

Der er 2466 ord i ordbogen.